Yksityiset palveluntuottajat – Vammaispalvelut

Ilmoitukset yksityisistä sosiaalipalveluistaYksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) sovelletaan sellaisiin yksityisiin…

Lue lisää

Yksityiset palveluntuottajat – Ikääntyneiden palvelut

Ilmoitukset yksityisistä sosiaalipalveluistaYksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) sovelletaan sellaisiin yksityisiin…

Lue lisää

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalveluLapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheille erilaisissa…

Lue lisää

Kotihoito

KotihoitoKotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotiin järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja kuten apua, tukea, hoivaa, hoitoa ja ohjausta…

Lue lisää