Karviaisen alueen neuvoloiden avoneuvolatoiminta muuttuu 30.11.2020 alkaen


Avoneuvolatoiminta (perjantaisin klo 8-9) keskeytetään toistaiseksi. Karviaisen alueen neuvoloissa kaikki vastaanotot tapahtuvat ajanvarauksella 30.11.20 alkaen, kunnes toisin tiedotamme. Tällä toimenpiteellä pyrimme välttämään jonotustilanteiden syntymistä ja minimoimaan neuvoloissa kerrallaan asioivien asiakkaiden määrää.

26.11.2020
Joanna Immonen
Osastonhoitaja
Terveysneuvontapalvelut