Karviaisen tartunnanjäljityksessä muutoksia 22.12.2021 alkaen

Karviaisen alueen tartuntamäärät ovat nopeassa kasvussa Omikronin myötä. Ilmaantuvuusluvut ovat Vihdissä 315/100000 ja Karkkilassa 391/100000 kahden viikon ajalta. Uusia tartuntoja viimeisen 2 viikon aikana ollut Vihdissä 92 ja Karkkilassa 34. Tartuntamäärät ovat nousseet vauhdilla erityisesti viimepäivinä.

Tartunnan jäljityksen merkitys on heikentynyt viruksen nopean leviämisen myötä. Epidemian hallinnassa korostuvat nyt rajoitustoimet ja rokottaminen. Karviainen turvaa ensisijaisesti riittävät rokotusresurssit, jonka vuoksi tartunnanjäljitystä ei ole mahdollista vahvistaa resurssien osalta.

Edellä kuvatuista syistä joudumme priorisoimaan resurssien käyttöä, jonka seurauksena tartunnan jäljitys heikkenee suurien tartuntamäärien vuoksi.

Priorisoimme tartunnanjäljityksen seuraavanlaisesti:

  • Kontaktoimme koronaan sairastuneet mahdollisimman pian. Viivettä yhteydenotoissa saattaa esiintyä suurien potilasmäärien vuoksi.
  • Sairastuneen perheenjäsenet pystymme kontaktoimaan ja asettamaan karanteeniin.
  • Pyydämme sairastuneita itse informoimaan muita lähikontakteja mahdollisen altistumisen varalta. Mahdollisesti altistuneiden tulee noudattaa hygieniaohjeita huolellisesti ja välttää lähikontakteja. Karanteenipäätöstä ei voi tehdä. Pyydämme noudattamaan mahdollisuuksien mukaan omaehtoista 10 vuorokauden karanteenia.
  • Priorisoimme sote-työntekijöiden ja riskiryhmään kuuluvien altistuneiden kontaktointia.

Testauskapasiteetti on tällä hetkellä ylikuormittunut. Vastoin THL:n ohjeistuksia, oireettomien altistuneiden ei kannata hakeutua testiin.

22.12.2021

Karviaisen pandemiatyöryhmä