Karviaisissa tuetaan vauvaperheitä jopa ennen lapsen syntymää vaikuttavuusinvestoimisen avulla


Lapset SIB Karviaista on suunniteltu vuosia, nyt käytännön toiminta on vihdoin lähtenyt käyntiin. Karviaisen perhekeskuksen palvelupäällikkö Kirsi Hatanpää kertoo, että huoli lasta odottavista perheistä ja pikkulapsiperheistä on kasvanut viimeisen 5 – 10 vuoden aikana enenevässä määrin. Tämä huoli on näyttäytynyt myös lastensuojelun kustannusten kasvamisena. Perheiden tilanteet ja haasteet ovat monimuotoisia ja on tullut vahvasti tunne, että nykyinen palvelurakenne ei palvele läheskään kaikkia apua ja tukea tarvitsevia perheitä.

 Idea kohderyhmästä lähti äitiysneuvolasta

Lapset SIBissä halutaan ehkäistä lastensuojelun asiakkuuksia sekä tukea vanhempien kouluttautumista ja työllistymistä. Perheitä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jopa jo ennen lapsen syntymää. Kriteerinä onkin, että toimintaan otetaan mukaan Karkkilassa ja Vihdissä asuvia perheitä, joissa on syntymätön tai maksimissaan 6 kuukauden ikäinen lapsi. Lisäksi perheellä tulee olla vähintään kaksi riskitekijää, esimerkiksi heikot tukiverkostot ja pitkäaikainen toimeentulotuen asiakkuus.

 

Terveysneuvontapalvelujen osastonhoitaja Joanna Immosen mukaan idea on lähtenyt neuvolan havainnoista: ’Äitiysneuvolassa on havaittu, että yhä useampi odottava lapsiperhe tarvitsisi rinnalla kulkevaa tukea jo odotusajasta lähtien. Olemme auttamattomasti myöhässä, jos lähdemme tarjoamaan rinnallakulkijuutta ja intensiivistä tukea perheelle vasta lapsen synnyttyä.’ Karviaisissa perheet ohjataan Lapset SIBiin pääasiassa neuvolan kautta. Neuvolan terveydenhoitajat ovatkin olleet suunnittelussa mukana jo alusta lähtien.

 

Jatkuvaa palvelumuotoilua yhdessä

 

Nyt toiminnassa on noin 15 perhettä ja koko ajan otetaan mukaan lisää. Perheiden rinnallakulkijaksi on palkattu SOS-Lapsikylän Perhekumppani® -työntekijä. Lisäksi perheille tarjotaan SIBin kautta tarpeen mukaan muitakin palveluita sekä järjestetään ryhmätoimintaa. Tavoitteena on toiminnan vaikutukset ja vaikuttavuus, joten palvelukokonaisuus ei voi olla heti valmis – se muotoutuu matkan varrella sen mukaan mitä tarpeita perheiltä nousee.

 

SIBiä tehdään yhteistyössä Karviaisen asiantuntijoiden sekä SOS-Lapsikylän ja Lastensuojelun Keskusliiton kanssa. Immosen mukaan SIB vaikuttaa ihan huikealta: ’SIB tiimi alkaa löytää omat raamit ja toimintatavat. Perhekumppani® -työntekijä on päässyt työhön jo kiinni ja aktiivisesti vie asiakkaiden asioita eteenpäin. SIB on mahtavaa palvelumuotoilua parhaimmillaan. Juuri sellaista joustavuutta ja asiakaslähtöisyyttä mitä uusilta palvelurakenteilta tänä päivänä tarvitaan.’

Perheiden saamat palvelut rahoitetaan rahaston kautta

 SIB eli Social Impact Bond on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. S-Pankki Pääomarahastojen hallinnoiman rahaston kautta on investoitu Lapset SIBin hankkeisiin yhteensä jo noin 2,9 miljoonalla eurolla. Lapset SIB Karviaisen asiakkaiden palvelut maksetaan saman rahaston kautta. Rahastoon investoineet pääomasijoittajat saavat investointinsa takaisin sekä mahdollista tuottoa, mikäli toiminta on vaikuttavaa eli jos mitattavat hyvinvointitavoitteet saavutetaan. Karviaisen osalta vaikuttavuustavoitteet ovat lastensuojelupalveluiden käytön ehkäiseminen sekä vanhempien työllistyminen ja kouluttautuminen. Karviainen maksaa siis vain saavutetuista tuloksista.

 

Kyse seitsemän kunnan ja kahdeksan hankkeen ohjelmasta

Lapset SIBssä on seitsemän kuntaa – Helsinki, Hämeenlinna, Jyväskylä, Karviainen, Lohja, Tampere ja Vantaa. Jokaisessa kunnassa on omat kohderyhmät, joita tuetaan vaikuttavuusinvestoimisen avulla. Interventioiden vaikuttavuutta seurataan 2031 vuoteen saakka. Jos vaikuttavuutta on syntynyt, kunta maksaa rahastolle tulospalkkiota. Mikäli vaikuttavuutta ei tule, kunta ei maksa mitään.

 

Pääyhteistyökumppaneita kuntien lisäksi ovat HDL / Vamos, Icehearts, Nuorten Ystävät ja SOS-Lapsikylä. Palveluita ostetaan myös muiden palveluntuottajien kautta. Rahastoa hallinnoi S-Pankki Pääomarahastot Oy. Lastensuojelun Keskusliitto toimii hankkeen koordinaattorina ja interventioiden hallinnoijana. THL tekee pitkittäistutkimusta ehkäisevän toiminnan kustannusvaikuttavuudesta (Lapset SIB).

 

Lisätiedot

 

Verkossa:

https://www.lskl.fi/hankkeet/lapset-sib/

 

Perusturvakuntayhtymä Karviainen:

Perhekeskuspäällikkö Kirsi Hatanpää ( 0447114076, kirsi.hatanpaa@karviainen.fi )

Terveysneuvontapalvelujen osastonhoitaja Joanna Immonen ( 0504625984, joanna.immonen@karviainen.fi )

 

Lastensuojelun Keskusliitto:

hankepäällikkö Riikka Westman (040 575 9115, riikka.westman@lskl.fi)

hankekoordinaattori Sonia Kuutti (040 848 6381, sonia.kuutti@lskl.fi)

 

S-Pankki Pääomarahastot:

johtaja Jani Kempas (050 074 8597, jani.kempas@s-pankki.fi)

SOS-Lapsikylä:

Kehittämispäällikkö Miia Lahtela (044 7614117, miia.lahtela@sos-lapsikyla.fi)