Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut muuttuvat 1.7.2021 lukien


Tasavallan presidentti on 30.12.2020 vahvistanut  lain, jossa säädetään sosiaali- ja perusterveydenhuollon asiakasmaksuista.
Asiakasmaksulaki tulee voimaan 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan vuoden 2022 alusta, sillä maksukaton kertyminen on sidottu kalenterivuoteen. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Uudistuksen myötä lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksut pienenevät nykyisestä.  Uusia maksuttomia palveluja ovat jatkossa esimerkiksi hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa.
Lisää asiakasmaksulain muutoksista pääset lukemaan esimerkiksi
Valtioneuvoston Kuntainfosta tai Sosiaali-ja terveysministeriön sivuilta.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 25.5.2021 muuttaa Karviaisen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen uuden lain mukaiseksi.

Merkittävimmät muutokset ovat pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisen kotiin annettavan palveluiden palvelumaksuissa. Lakimuutoksen myötä tarkistetaan asiakkaiden maksuja, ja asiakkaat saavat uudet maksupäätökset. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen sekä pitkäaikaisen kotiin annettavien palveluiden asiakkaille lähetetään kirje, jossa asiakkaita ohjeistetaan tarkemmin asiakasmaksujen muutoksista. Muutoksen myötä tarkistetaan asiakkaiden maksuun vaikuttavien tulojen määrä sekä tuloista tehtävät vähennykset.

Perusturvakuntayhtymä Karviaisen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen

Asiakasmaksut 1.1.2022