Koronanäytteen ajanvaraus


Koronanäytteeseen tulee varata aika ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.koronabotti.hus.fi !

Suurista näytteenottomääristä johtuen, vapaita aikoja voi joutua hakemaan myös Lohjan, Espoon ja Helsingin näytteenottopisteistä.