Lupa- ja valvontaviranomaiset tarkensivat tapaa, jolla pienten kotipalveluyritysten vastuuhenkilöjärjestelyt rekisteröidään

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat tarkentaneet ilmoituksenvaraisena sosiaalipalveluna tuotettavan kotipalvelun vastuuhenkilöjärjestelyihin liittyviä rekisteröintikäytäntöjä. Tarkennukset koskevat vastuuhenkilöjärjestelyjä niiden pienten kotipalvelua tuottavien toimintayksiköiden kohdalla, joiden vastuuhenkilönä lähihoitaja voi toimia.

Aluehallintoviraston tiedotteen 6.6.2022 pääset lukemaan tästä.