Neljännet koronarokoteannokset laajenevat iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet

Päivitetty 9.5.2022

Neljänsiä koronarokoteannoksia aletaan tarjoamaan Karviaisen alueella niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. THL antoi asiasta suosituksensa 5.5.2022.

Ketä uusi suositus koskee?

Uusi suositus koskee ikääntyneitä henkilöitä, ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita. Iäkäs henkilö on laissa määritelty sellaiseksi, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. THL:n suosituksessa ei ole mainittu tarkkaa ikärajaa.

Koska 4. koronarokotteen voi saada?

Neljännen annoksen voi saada, kun kolmannesta annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut vähintään kolme kuukautta. Jos olet saanut kolmannen koronarokotteen ja lisäksi sairastanut koronavirusinfektion (yli kuusi viikkoa rokotuksen ja taudin välillä), ei tarvetta neljännelle annokselle ole.

Miten rokotteen saa?

Järjestetyn kotihoidon piirissä olevat henkilöt saavat rokotteen kotihoidon kautta. Omaishoidon asiakkaat voivat varata ajan tavalliseen tapaan puhelimitse takaisinsoittojärjestelmä (09) 4258 2400 tai sähköisesti osoitteesta www.koronarokotusaika.fi