Pandemiatyöryhmän tiedote 19.2.2021


TIEDOTE 19.2.2021

Tilannekatsaus

Uusia tartuntoja on todettu viimeisen kahden viikon aikana Vihdissä 20 ja Karkkilassa 10. Ilmaantuvuusluvut ovat Vihdissä 68/100000 ja Karkkilassa 115/100000 kahden viikon aikana. Tartuntoja on koko pandemian ajalta Vihdissä 213 ja Karkkilassa 72. Tartunnanlähde on tiedossa yli 90%:ssa tapauksia. Yleisimmät tartunnanlähteet ovat perheensisäiset- ja työperäiset tartunnat.

Alueellamme on todettu useita koronavirusvarianttitartuntoja. Koronavirusvariantti tartuttaa herkemmin ja leviää nopeammin. Nyt on erityisen tärkeää noudattaa annettuja ohjeita ja rajoituksia, sekä hakeutua herkästi koronatestiin. Toivomme yksityisiä palveluntuottajia kiinnittämään erityistä huomiota turvaväleihin sekä käsihygieniaan toiminnoissaan.

Huomioikaa kansalliset rajoitussuositukset hiihtoloman vietossa!

https://thl.fi/fi/-/nauti-talvilomasta-ulkoillen-hiihtoladut-maet-ja-metsat-ovat-nyt-turvallisimpia-paikkoja-lomailuun

 Rajoitustoimien suositukset ajalle 1.3.2021 – 31.3.2021

Karviaisen pandemiaryhmä suosittelee, että alueella voimassa oleviin koronakoordinaatioryhmän aiemmin linjaamiin rajoituksiin ja suosituksiin liittyen:

 • Suositusta yksityistilaisuuksiin liittyen jatketaan 31.3.2021 asti.
 • Rajoituksia ja suosituksia ryhmäharrastustoimintaan liittyen jatketaan 31.3.2021 asti.
 • Rajoituksia ja suosituksia julkisten tilojen käytön rajoittamiseen liittyen jatketaan 31.3.2021 asti.
 • Suositusta etätyöstä jatketaan 31.3.2021 asti.
 • Etelä-Suomen Avi on 19.2.2021 antanut seuraavan määräyksen ajalle 2.2021-14.3.2021: tartuntatautilain nojalla kielletään HUS kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa.

Karviaisen pandemiaryhmä suosittelee, että toinen aste siirtyy rajatusti lähiopetukseen 1.3.2021 alkaen seuraavalla tavalla:

 • Korkeintaan puolet lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista on vuorollaan lähiopetuksessa.
 • Ryhmäkokoja säädellään siten, että turvavälit pystytään säilyttämään.
 • Lukiot huolehtivat opetuksen järjestelyistä niin, että terveysturvallisuutta koskevia ohjeita ja määräyksiä noudatetaan lähiopiskelussa täysimääräisesti ja että yksittäiselle opiskelijalle ei tule pitkiä etäopintojaksoja.
 • Kaikki yo-kirjoituksiin osallistuvat opiskelijat siirtyvät etäopetukseen 1.3.2021 alkaen yo-kirjoitusten turvaamiseksi. Tällaisia opiskelijoita ovat esimerkiksi abiturientit, joilla on jäänyt rästisuorituksia sekä toisen vuosikurssin opiskelijat, jotka aloittavat nyt yo-kirjoitukset. Suosittelemme vahvasti, että kirjoituksiin osallistuvat asettuvat omaehtoiseen karanteeniin 1.3.2021 alkaen.
 • Ammatillisessa koulutuksessa siirrytään opetusjärjestelyihin, jossa 1/3 oppimisyhteisöjen / toimipaikkojen opiskelijoista on kerrallaan lähiopetuksessa, jolloin oppilaitoksissa on väljempää ja turvavälit voidaan toteuttaa paremmin. Ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää huomioida opiskelijoiden laaja ikäjakauma. Lähiopetus toteutetaan terveysturvallisuusohjeiden mukaisesti. Etä- ja lähiopetuksen vuorottelussa noudatetaan oppimisyhteisön / toimipaikan yhdessä sopimaa työjärjestystä ja rakennetta. Osa opiskelijoista on työelämässä oppimassa (koulutussopimus- tai oppisopimus), jolloin noudatetaan työnantajan terveysturvallisuuteen liittyviä ohjeita.

Lasten ja nuorten harrastustoiminta 9.2.2021-31.3.2021

Harrastustoiminnan vapauttamisen jälkeen ei ole noussut merkittäviä altistumisia tai sairastumisia koronaan Karviaisen alueella.  Pandemiaryhmä arvioi edelleen, että turvallisuusohjeet huomioiden harrastustoiminnoissa riski tartunnoille on pieni.

Jatkamme alle 20- vuotiaiden sisätiloissa tapahtuvan ryhmäharrastustoiminnan vapauttamista kokonaisarvion pohjalta (tartuntatautitilanne, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL ohjeistus) seuraavin turvallisuusohjein.

Mukaillen https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/ohjeistus-lasten-ja-nuorten-ryhmaharrastustoiminnasta

Kunnat tekevät rajoitustoiminnoista lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niiden voimaantulosta omissa viestintäkanavissaan.

 • Maskin käyttöä vahvasti suositellaan kaikille muulloin paitsi urheilusuorituksen aikana, koska henkilökunta ei tunnista, minkä ikäisiä urheilijat ovat eli kenen virallisesti tulee käyttää maskia.
 • Koronaviruksen leviämisen estämisen ja jäljittämisen kannalta on tärkeää, että harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa. (Myös opettajien, ohjaajien ja valmentajien tulisi olla aina samoja eikä vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ole mahdollista.)
 • Harrastustoimintoihin tulee saapua mahdollisuuksien mukaan harrastusvaatteet/välineet valmiiksi puettuna ja poistutaan paikalta treenien päätyttyä.
 • Sisätiloissa tapahtuvassa harrastustoiminnassa tulee soveltuvin osin noudattaa 10 henkilön rajausta kuitenkin toimitilan koko huomioon ottaen. Suurissa liikuntasaleissa ja muissa suurissa tiloissa voi samanaikaisesti toimia erillisiä 10 hengen ryhmiä ilman, että ryhmien välille syntyy kontaktia.
 • Ulkotiloissa harrastustoimintaa ei ole rajoitettu, pukutiloja emme suosittele käytettäväksi.

 

Koronarokotukset

 • Karviaisen ajankohtaiset tiedot koronarokotuksiin ja rokotusajanvaraamiseen liittyen löytyvät osoitteesta: https://karviainen.fi/terveyspalvelut/laakari-ja-sairaanhoitopalvelut/korona-rokotukset/
 • Tilanne rokotusten määrien ja rokotuskapasiteetin suhteen elää päivittäin. Saatamme joutua lyhyelläkin aikavälillä avaamaan aikoja rokotuksille. Kannustamme seuraamaan aktiivisesti Karviaisen ajankohtaiset-sivustoa, Karviaisen koronarokotus-sivustoja ja sosiaalista mediaa.
 • Riskiryhmiin kuuluvista sairauksista on THL laatinut selkeän listauksen, jonka mukaan tulee omalla vuorollaan hakeutua rokotukselle.
 • Rokotusaika tulee varata ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta osoitteessa https://www.koronarokotusaika.fi/
 • Ajanvaraus on mahdollista myös puhelimitse numeroissa

Takaisinsoittojärjestelmä  > valitse koronarokotus

Nummela 0942582400  Karkkila 0942582200

 

Vierailukielto on voimassa osastoillamme 31.3.2021 saakka

Omaiset ja läheiset eivät voi vierailla terveyskeskuksen vuodeosastolla. Potilaita ei voi tavata myöskään ulkona. Vierailut saattohoitopotilaan luona ovat edelleen mahdollisia osaston ohjeistusten mukaisesti. Vierailuista täytyy sopia henkilökunnan kanssa etukäteen. Vierailukielto ei koske Karviaisen alueen hoiva-/asumispalveluyksiköitä, joissa vierailut tapahtuvat edelleen hoivakotien voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.