Tunnetko paloa perheiden auttamiseen? Tule työskentelemään perhekumppani® -palveluun ja kehittämään uuden vuosikymmenen perhepalveluita! 


Perhekumppani® auttaa järjestämään perheen palvelut ja tarjoaa perheille varhaista tukea tilanteissa, joissa perhe ei aiemmin ole saanut tarvitsemiaan palveluita. Työskentelyn avulla on tarkoitus löytää erilaisten haasteiden juurisyyt ja perheen tuen tarpeet ennen ongelmien kasautumista. Perhekumppani® asettuu perheiden rinnalla kulkijaksi ja luo luottamusta. Hän selvittää syitä, jotka ovat johtaneet palveluiden toimimattomuuteen ja etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuja, joita tiiviissä yhteistyössä kunnallisen palvelujärjestelmän kanssa viedään eteenpäin.

Katso rekryilmoitus täältä