Asiakasmaksut


Asiakasmaksut muuttuvat 1.7.2021 lukien. 
Lue lisää asiasta tästä linkistä.

 

Asiakasmaksut_1.7.2021

Terveyskeskusmaksu 20,60 € /vastaanottokäynti
(peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana). Maksuja ei peritä alle 18-vuotiailta tai niiltä, joilla on rintamatunnus, rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, sotilasvammalain mukainen elinkorko tai sota-arkistosta saatu palvelutodistus.

Erikoislääkäripalvelu 41,20 €/vastaanottokäynti 
Käyntimaksu yksityiseltä palveluntuottajalta ostetusta erikoislääkärin palvelusta, kun potilas lähetetään yksityisen erikoislääkärin vastaanotolle sekä itse tuotetut ostopalveluerikoislääkärikäynnit (kurkku-, nenä- ja korvalääkäri, diabetologi)

Yksilökohtainen fysioterapiakäynti 11,40 €

Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €
Maksukaton ylittymisen jälkeinen laitoshoito 22,50 €

Päivä- ja yöhoito (osapäivämaksu) 22,50 €

Lääkärinlausunnot/todistukset 50,80 €

Lääkärintodistus ja lausunto ajokorttia varten 61,00 €
(lisäksi peritään terveyskeskuskäyntimaksu 20,60)

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika yli 15-vuotiailta 50,80 €

Lohjan Tynninharjun yhteispäivystyksen asiakasmaksut laskuttaa HUS, voimassa olevan asiakasmaksu-
taksan mukaan.

Terveydenhuollon maksukatto


Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä ja asetuksen 26 a §:ssä ja 26 b §:ssä tarkoitettu maksukatto on 1.1.2020 alkaen 683,00€/vuosi. Palvelujen käyttäjän tulee osoittaa laissa tarkoitetun maksukaton ylittyminen. Maksukaton ylittyessä käyttäjälle annetaan siitä todistus, ns. vapaakortti, joka on voimassa kalenterivuoden loppuun asti. Vapaakortin saamiseksi käyttäjän on tarvittaessa esitettävä alkuperäiset tositteet saamistaan palveluista. Maksukattoon sisältyvät palvelut ovat tämän jälkeen maksuttomia lukuunottamatta lyhytaikaisen laitoshoidon maksua, joka on 22,50 €/hoitopäivä.

Lääkekuluissa ja matkakorvauksissa on oma maksukatto. Katso lisätietoja www.kela.fi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021

Tyytymätön asiakasmaksuun?


Potilailta perittävät asiakasmaksut määräytyvät asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaisesti.
Jos kuitenkin olet tyytymätön laskuusi, voit pyytää asiasta kirjallisesti viranhaltijan päätöksen.
Lue ohje tästä.