Kotihoidon maksut sekä tukipalvelujen asiakasmaksut


Voimassa olevat maksut 1.7.2021 alkaen (eivät kerrytä käyttäjän maksukattoa).

Tilapäinen kotihoito

Lääkärin suorittama kotikäynti 18,90 €/krt

Muun henkilökunnan suorittama kotikäynti (kotisairaanhoito, kotipalvelu, tilapäinenkotihoito) 12,00 €/krt

Tilapäisen kotihoidon arviointi ja kuntoutusjakso/päivä 24,00 €/pv

Asiakkuus voi toteutua enintään neljän (8) viikon ajan tai kunnes säännöllisen kotihoidon tarve on todettu tai asiakkuus päättyy.

Jatkuva ja säännöllinen hoito (kuukausimaksu)

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua. Kuukausimaksu peritään alla olevan taulukon mukaisesti tulorajan ylittävästä osasta taulukon osoittaman prosenttimäärän mukaan.

Voit vierittää alla olevaa taulukkoa sivusuunnassa

Henkilömäärä

Tuloraja €/kk

I
1-7 h

II
7-16 h

III
16-26 h

IV
26-35 h

V
yli 35 h

1

 588

15 %

20 %

25 %

30 %

35%

2

1 084

15 %

17 %

19 %

20 %

22%

3

1 701

13 %

15 %

16 %

17 %

18%

4

2 103

10 %

11 %

12 %

15 %

15%

5

2 546

9 %

10 %

11 %

12 %

13%

6

2 924

5 %

7 %

8 %

10 %

10%
Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Palvelutunnit kuukaudessa saadaan jakamalla viikon aikana annettu palvelu seitsemällä ja kertomalla kolmellakymmenellä.

Kotihoidon tuloselvityslomake

Tukipalveluiden hinnat


Ateriapalvelu

Ateria-automaatti (Menumat) / ateria 9,70€/ateria

Kotiin kuljetettu lämmin tai kylmä ateria 10,30€/ateria

Sotainvalidien lounasseteli 10,30 €

Ateriointimahdollisuus eläkekorttia näyttämällä seuraavissa ruokasaleissa: Karkkilan palvelukeskus, Vihdissä (Kunnanvirasto, Nummelan terveysasema) toimipistekohtainen maksu

Siivous

Siivouspalvelu 30€/tunti

Kuljetuspalvelu – Sosiaalihuoltolain mukainen

Omavastuu yhteen suuntaan 5,00 €

Vaatehuolto

Asiakkaan omien käyttö- ja liinavaatteiden kuljetus paikalliseen pesulapalvelua tarjoavaan yksityiseen yritykseen/asiointimaksu, edestakainen kuljetus tarvittaessa 1 kert/viikko 12,30 €

Peseytymisapu kodin ulkopuolella

Kuljetuksen kanssa 40€/kerta/henkilö

Ilman kuljetusta 29€/kerta/henkilö

Turvapalvelu

GPS-paikannin, turvaranneke/hlö (sis. auttamiskäynnit) 30 €/hlö/kk

Hälyttimen asennus /käyttöönotto 15€

Asiointipalvelu

Asiointipalvelu/asiointikerta 12,30 €

Kuntouttava intervallihoito palvelutalossa maksusitoumuksella

Hoitovuorokausi (24 h) 35,00 €

Puolipäivähoito (enintään 8 h) 20,00 €

Asiakasmaksut 1.7.2021