Kotihoidon maksut sekä tukipalvelujen asiakasmaksut


Karviaisen asiakasmaksut 1.10.2022 alkaen (eivät kerrytä käyttäjän maksukattoa).

Tilapäinen kotihoito

Lääkärin suorittama kotikäynti 19,20 €/krt

Muun henkilökunnan suorittama kotikäynti (kotisairaanhoito, kotipalvelu, tilapäinenkotihoito) 12,20 €/krt

Tilapäisen kotihoidon arviointi ja kuntoutusjakso/päivä 24,00 €/pv

Asiakkuus voi toteutua enintään kahdeksan (8) viikon ajan tai kunnes säännöllisen kotihoidon tarve on todettu tai asiakkuus päättyy.

Jatkuva ja säännöllinen hoito (kuukausimaksu)

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvää kuukausimaksua.
Maksu peritään alla olevan tulorajan ylittävistä tuloista maksuprosenttitaulukon mukaisesti, huomoiden kuitenkin tuloista tehtävät määritellyt vähennykset.

Henkilömäärä      1         2        3         4          5         6
Tuloraja €/kk    598   1103   1731   2140   2591   2976

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 356 eurolla  kustakin seuraavasta henkilöstä.

Kuukausimaksun määräytymisen perusteet

 

Kotihoidon tuloselvityslomake

Tukipalveluiden hinnat


Ateriapalvelu

Ateria-automaatti (Menumat) / ateria 9,70€/ateria

Kotiin kuljetettu lämmin tai kylmä ateria 10,30€/ateria

Sotainvalidien lounasseteli 10,30 €

Ateriointimahdollisuus eläkekorttia näyttämällä seuraavissa ruokasaleissa: Karkkilan palvelukeskus, Vihdissä (Kunnanvirasto, Nummelan terveysasema) toimipistekohtainen maksu

Siivous

Siivouspalvelu 30€/tunti

Kuljetuspalvelu – Sosiaalihuoltolain mukainen

Omavastuu yhteen suuntaan 5,00 €

Vaatehuolto

Asiakkaan omien käyttö- ja liinavaatteiden kuljetus paikalliseen pesulapalvelua tarjoavaan yksityiseen yritykseen/asiointimaksu, edestakainen kuljetus tarvittaessa 1 kert/viikko 12,30 €

Peseytymisapu kodin ulkopuolella

Kuljetuksen kanssa 40€/kerta/henkilö

Ilman kuljetusta 29€/kerta/henkilö

Turvapalvelu

GPS-paikannin, turvaranneke/hlö (sis. auttamiskäynnit) 30 €/hlö/kk

Hälyttimen asennus /käyttöönotto 15€

Kuntouttava intervallihoito palvelutalossa maksusitoumuksella

Hoitovuorokausi (24 h) 35,00 €

Puolipäivähoito (enintään 8 h) 20,00 €

Karviaisen asiakasmaksut 1.10.2022 alkaen