Tehostettu ympärivuorokautinen asumispalvelu 1.1.2022 alkaen


Asiakasmaksut_01052022

Henkilömäärä       Maksu-          Selite
nettotulojen          prosentti
huomioinnissa
1                            85 %               Yksin asuva asiakas
2                           42,5 %             Avo- tai avioliitossa oleva, pienempi puoliso kotona
2                           85 %                Avo- tai avioliitossa oleva,  molemmat ovat tehostetussa palveluasumisessa

Ptky Karviainen perii palveluasumiseen sijoittuvalta asiakkaalta kuukausittain asiakasmaksua, joka määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Asiakasmaksuun sisältyy hoito, hoiva, ateriat sekä tarvittavat tukipalvelut. Hoivakoti perii asunnon vuokran. Lisäksi asiakas kustantaa itse lääkkeet, henkilökohtaiset menot (mm. puhelin, vaatetus, hygienia) sekä lääkärikulut. Asiakasmaksu lasketaan nettotuloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa säädetyt vähennykset. Käyttövaraksi on jäätävä vähintään 164 euroa/kk.

Palveluasumisen kokonaishinta muodostuu palvelutalon vuokrasta, jonka asiakas maksaa palvelutaloon ja Karviaisen määrittämästä nettotuloihin perustuvasta asiakasmaksusta.

Asiakkaan tulee selvittää oikeutensa Kelan etuuksiin ja hakea Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea asumisyksikön vuokraan, nämä etuudet huomioidaan asiakasmaksussa.

Maksualennuslomake löytyy täältä.

Asiakasmaksut 1.5.2022

Tehostetun palveluasumisen keskeytyessä yli viideksi päiväksi (esim. loma tai matka), ei kuukausimaksua peritä viittä päivää ylittävältä ajalta kuukaudessa.

Mikäli keskeytys on palveluntuottajasta johtuva, kuukausimaksun perintä katkeaa heti. Kun asiakas on hoidossa toisessa terveydenhuollon yksikössä ei tehostetun palveluasumisen maksua peritä.

Asiakasmaksun määräytymisen perusteet