Lomakkeet


Lomakkeemme ovat pdf-lomakkeita, jotka voi tulostaa ja täyttää. Jokaisen lomakkeen palautusosoite on mainittu lomakkeessa. Sähköinen tunnistaminen ei ole käytössä, vaan lomakkeet on tulostettava ja allekirjoitettava perinteisesti.

Tarvittaessa voit ladata Adobe Acrobat Readerin, joka on ilmainen apuohjelma pdf-tiedostojen avaamiseen.

Asumispalveluhakemus, ikäihmiset (näytöllä täytettävä)

Asuntohakemus, (ARA) ikäihmiset

Asumispalveluhakemus, työikäiset (näytöllä täytettävä)

Elämänlaatumäärärahahakemus, Vihti (näytöllä täytettävä)

Hallintokantelu (näytöllä täytettävä)

Henkilökohtaisen avustajan perustietolomake(pdf)

Henkilökohtaisen avustajan perustietolomake(word)

Henkilökohtaisen avustajan työvuorotaulukko(pdf)

Henkilökohtaisen avustajan työvuorotaulukko(word)

Hoitopaikan valinta 

Hoitotarviketilaus, diabetestarvikkeet (näytöllä täytettävä)

Hoitotarviketilaus, korvauksetta jaettavat hoitotarvikkeet (näytöllä täytettävä)

Ilmoitus iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Kotihoidon ja asumispalvelun asiakasmaksujen alennushakemus, ikäihmiset (näytöllä täytettävä)

Kotipalvelun asiakasmaksun alennushakemus, lapsiperheet (näytöllä täytettävä)

Koululaisen esitietolomake hammashoitoa varten

Kuljetuspalveluhakemus, sosiaalihuoltolain mukainen (näytöllä täytettävä)

Kuljetuspalveluhakemus, vammaispalvelulain mukainen

Lastensuojeluilmoitus/pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi
sosiaaliviranomaiselle/ennakollinen lastensuojeluilmoitus, Lastensuojelulaki 25 §

Muistutus, potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvä

Muistutus, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Omaishoidon tukihakemus(näytöllä täytettävä)

Potilasvahinkoilmoitus(näytöllä täytettävä)

Puolesta asiointi -suostumus

Reseptin uusinta(näytöllä täytettävä)

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä(näytöllä täytettävä)

Sijaishoitoraportti, omaishoito 2022

Suostumus tulotietojen tarkastukseen (näytöllä täytettävä)

Tuloselvitys, kotihoito

Tuloselvitys, asumispalvelut

Tuloselvityslomake, lapsiperheiden kotipalvelu (word)
Tuloselvityslomake, lapsiperheiden kotipalvelu (pdf)

Täydentävän tai ehkäisevän toimeentulotuen hakemus

Vammaispalveluhakemus

Varallisuusselvitys elatussopimusta varten(näytöllä täytettävä)

Varallisuusselvityslomake

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi(lapsi)

Yhteydenotto/ilmoitus sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi