Tietojärjestelmäselosteet


Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot.

(Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/1999.)

Hammashuollon tietojärjestelmä WinHit tietojärjestelmäseloste

Terveydenhuollon tietojärjestelmä Pegasos tietojärjestelmäseloste

Sosiaalityön tietojärjestelmä ProConsona tietojärjestelmäseloste

WebTallennus tietojärjestelmäseloste