Kuntayhtymän hallinto


Kuntayhtymän hallinto muodostuu luottamusmieselinten osalta yhtymähallituksesta, tarkastuslautakunnasta ja yhtymäjaostosta. Kuntayhtymän johtamisesta yhtymähallituksen alaisuudessa vastaa kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän hallinnon tehtävänä on juoksevan hallinnon lisäksi järjestää ja ylläpitää muun muassa kuntayhtymän strategia- ja johtamisjärjestelmää, työnantajatoimintaa sekä työnantajan ja työntekijöiden yhteistoimintaa, henkilöstö- ja talousjohtamisen puitteita ja säännöksiä, vuosisopimusmenettelyä siihen liittyvine hinnoittelujärjestelmineen, tietohallintoa ja hankintoja. Monetra Oy tuottaa Karviaiselle joitakin talous- ja henkilöstöhallinnon rutiinipalveluita.

Kuntayhtymän hallintosäännössä määrätään muun muassa kuntayhtymän hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta, taloudenhoidosta, valvontajärjestelmästä sekä hallinnon ja talouden tarkastamisesta.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon antamisesta ja järjestämisestä sekä siihen
liittyvistä toimenpiteistä päättää kuntayhtymän alainen viranhaltija lakeja ja asetuksia noudattaen ja kuntayhtymän vahvistamien soveltamisohjeiden ja päätösten mukaisesti siten kuin tässä Ratkaisuvalta yksilöasioissa – asiakirjassa ja  erityispäätöksillä määrätään.

Kuntayhtymän ylin päätäntävalta


Jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa ja valtuustot hyväksyvät muun muassa kuntayhtymän talousarvion ja tilinpäätöksen. Yhtymäkokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot eivät ole saaneet jossakin asiassa tehtyä yhtäpitäviä päätöksiä.

Perussopimus

Hallintosääntö 15.3.2021

Hankintasääntö 1.2.2021

Ratkaisuvalta yksilöasioissa 
Palvelutasosuunnitelma 2021-2024