Yhteystiedot


Perusturvakuntayhtymä Karviainen
PL 114 (Nummenselkä 2)
03101 Nummela
vaihde (09) 4258 2000

Perhekeskus


Palvelupäällikkö Kirsi Hatanpää 044 711 4076

Terveysneuvontapalvelut osastonhoitaja Joanna Immonen 044 767 4947

Kasvun ja hyvinvoinnin palvelut johtava terapeutti Tom Dahlqvist 044 767 4898

Perheidensosiaalipalvelut johtava sosiaalityöntekijä Janica Laaksonen 044 767 4846
johtava sosiaalityöntekijä Merja Tavi-Räisänen 044 019 0542

Sosiaalipalvelukeskus


Palvelupäällikkö Päivi Raunu 044 491 8365

Sosiaalityön ja taloudellisen tuen palvelut, sosiaalinen  kuntoutus johtava sosiaalityöntekijä Marika Forsell 044 467 5443

Työhönkuntoutuksen palvelut esimies Leena Hyyryläinen 044 767 4948

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut johtava sosiaalityöntekijä Marjut Sarivaara-Satta 044 467 5251

Ikäihmisten sosiaalityö johtava sosiaalityöntekijä Päivi Raunu.

Kotiin annettavat palvelut


Toivokoti osastonhoitaja  Tytti Lahtinen 044 553 5227

Kotihoito

osastonhoitaja KKH01 Susanna Sorjolahti 0500 81 8022

osastonhoitaja KKH02 Liisa Sainio 050 572 6395

osastonhoitaja KKH03 Aila Ollilla 050 522 2681

osastonhoitaja tiläpäinen kotihoito Eija Saksala 044 467 5308

palvelupäällikkö Kirsi Gustafsson 044 726 4519

Terveyspalvelukeskus


palvelupäällikkö vt. Joanna Immonen  050 462 5984

Vastaanotot osastonhoitaja Ritva Räikkönen 044 553 3406
Kuntoutus osastonhoitaja Susanna Malmström 044 042 1243
Suunterveydenhuolto osastonhoitaja Viola Storm 044 042 1417
Osastot
Nummelan osastohoitaja Maarit Tallgren 050 372 2285
Karkkilan osastonhoitaja Tuula Salminen 044 449 6236
Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Asumispalveluiden lähiesimies Mari Pihl 050 466 1227
Avopalveluiden lähiesimies vs. Niina Kojo 044 765 3792
Laitoshuolto Karkkila esimies Kätlin Mei 044 767 4968

Lääkäripalvelut


Avohuollon ylilääkäri Mia Jernfors 044 744 6014
Perhekeskuksen ylilääkäri Heli Ranta-Aho 044 567 9492
Koti- ja laitoshuollon ylilääkäri  Laura Koikkalainen 044 742 6747
Suunterveydenhuollon ylilääkäri vs. Risto Vuorsalo 044 042 1631
Koulutusylilääkäri Arja Hautala 044 703 3241

Muu hallinto


Kuntayhtymän johtaja Timo Turunen 044 333 4751
Sosiaalipalvelut palvelujohtaja Marketta Roinisto 044 553 5271
Terveysjohtaja Pippa Laukka 044 321 8266
Integraatiojohtaja Arja Soivuori 044 553 5592
Hallinto- ja talousjohtaja Eero Aitkoski 050 400 2379
Henkilöstöjohtaja Sirpa Laakso 044 0421 724
Laatupäällikkö Raija Salmi 050 329 6339