Sosiaalipalvelut


Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammattilaisten suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia. Sosiaalityössä korostuvat ihmisten sosiaalisten oikeuksien, toimintaedellytysten ja elämänotteen vahvistaminen. Sosiaalityön järjestäminen kuuluu kunnan tehtäviin.

Klikkaamalla alla olevia painikkeita pääset kyseisen aihealueen sivulle.

Sosiaalipalveluihin kuuluvat mm.

Aikuissosiaalityö

mm. toimeentulotuki, talous- ja velkaneuvonta, kuntouttava työtoiminta sekä osaltaan työvoiman palvelukeskuksen tarjoamat aktivointi- ja työllistämispalvelut

Perhesosiaalityö

kunnan on huolehdittava lasten ja nuorten huollosta eli lastensuojelusta sekä lastenvalvojalle säädettyjen tehtävien ja muiden isyyden selvittämiseen ja vahvistamiseen, ottolapsineuvontaan, perheasioiden sovitteluun sekä lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettavaan sovitteluun kuuluvien toimenpiteiden järjestämisestä.

Vammaispalvelut

kunnan on huolehdittava kehitysvammaisten erityishuollon ja vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä.

Yhteys

Aikuissosiaalityön esimies
Johtava sosiaalityöntekijä Marika Forsell (09) 4258 2412

Perhesosiaalityön esimies
Johtava sosiaalityönteijä Janica Laaksonen 044 767 4846
Johtava sosiaalityöntekijä Merja Tavi-Räisänen 044 019 0547

Vammaispalvelujen esimies
Johtava sosiaalityöntekijä avoin  (09) 4258 2102