Asiakasneuvonta ja palvelutarpeen arviointi


Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus

Neuvonnasta saat tietoa alueesi hyvinvointia tukevista palveluista, Karviaisen palveluiden myöntämiskriteereistä sekä alueella toimivien yhdistysten ja yritysten palveluista. Tavoitteenamme on tukea sinua niin, että voit asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Neuvonnassa selvitämme ja arvioimme yhdessä sinun kanssasi palvelutarpeesi ja ohjaamme sinut palveluiden piiriin yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti.

Neuvontapuhelin (09) 42582933, arkisin klo. 9.00–12.00 Ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi

Palvelutarpeen arviointi


Palvelutarpeen arvioinnissa selvitämme millaisia palveluja ja tukea tarvitset arjessa. Palvelutarpeen arviointi toteutetaan kotikäyntinä ja voit pyytää tapaamiseen mukaan omaisia tai läheisiä. Käynnillä selvitämme sinun terveydentilaasi ja toimintakykyäsi sekä sosiaalista tilannettasi. Arviointiin perustuen mietimme yhdessä, mitkä palvelut tukevat sinun hyvinvointiasi ja omatoimisuutta. Käynnillä laadimme yhdessä asiakassuunnitelman, johon kootaan sinun voimavarasi, itsenäistä asumistasi ja hyvin vointia tukevat palvelut. Vastuutyöntekijä koordinoi palveluiden käynnistämistä ja seuraa palvelujen toteutumista. Asiakassuunnitelmaa arvioidaan uudelleen, jos sinun toimintakyvyssäsi tai tilanteessasi tapahtuu muutoksia. Palvelutarpeen arviointia voit pyytää itse tai sitä voi pyytää omainen, viranomainen tai muu henkilö. Palvelutarpeen arviointi on maksuton ja arvioinnissa voidaan hyödyntää sähköisiä etäyhteyksiä