Kotihoidon tukipalvelut


Kotihoidon tukipalvelut ovat usein ensimmäisiä palveluita, joita asiakas tarvitsee itsenäisen asumisen tueksi. Tukipalvelun myöntämisen perusteet ovat palvelukohtaisia. Tukipalveluja ovat ateria-, turva- ja peseytymispalvelu. Tukipalvelut myönnetään määräaikaisena muille, kuin säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Perittävistä asiakasmaksuista päättää Perusturvakuntayhtymä Karviaisen yhtymähallitus.
Kotihoidon myöntämisen kriteerit.

Ateriapalvelu


Asiakkaita ohjataan ensisijaisesti käyttämään yksityisten palveluntuottajien ateria- ja kauppapalveluja, toissijaisesti tarjotaan asiakkaalle ateria-automaatia, mikäli se korvaa hoitajan käynnin.

Ateriapalvelujen myöntämisen perusteet:

  • Asiakas ei pysty itse huolehtimaan aterioistaan; hankkiminen, valmistus ja ruokailu tai itse kulkemaan lähistöllä olevaan ruokailupisteeseen
  • Erityisruokavalio (lääkärin diagnosoima) ei toteudu
  • Aterioita myönnetään korkeintaan 1 kpl/pv asiakasta kohden. Ateriapalvelu toteutetaan ateria-automaatilla.

Peseytymispalvelu


Asiakkaan asumisolosuhteet tulee olla sellaiset, että kotona voi peseytyä. Peseytymispalvelu tarkoittaa avustamista peseytymisessä kodin ulkopuolella, silloin kun toimintakyky on alentunut. Peseytymispalvelu toteutetaan enintään kerran viikossa, tarvittaessa järjestetään kuljetus.

Peseytymispalvelun myöntämisen perusteet:

  •  Ensisijaisesti kodin olemassa olevat peseytymistilat tulee muuttaa tarkoituksenmukaisiksi
  •  Palvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat apua peseytymisessä ja joiden kotona ei ole peseytymismahdollisuuksia, eivätkä läheiset pysty peseytymistä järjestämään

Siivous


Asiakkaat ohjataan hankkimaan siivous yksityisiltä palvelun tarjoajilta. Tällöin asiakas voi hyödyntää kotitalousvähennystä. Karviaisen kotisivuilla on ajantasainen lista alueella hyväksytyistä yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista.

Turvapalvelut


Ensisijaisesti asiakkaat ohjataan hankkimaan turvapalvelut yksityisiltä palveluntuottajilta. Turvapalvelulla tarkoitetaan erilaisia kotona asumisen turvaavia teknologisia palveluita (mm. Gps – ranneke, liesivahti, häkävaroitin, ovihälytin). Turvapuhelin sisältää turvarannekkeen, hälytysyhteyden ympärivuorokauden toimivaan turva-auttajan sekä auttamispalvelun asiakkaan vakituiseen kotiosoitteeseen.

Turvapuhelimen myöntämisen perusteet:

    • Asiakas tarvitsee ympärivuorokauden turvapalveluita,
    • Asiakas kykenee käyttämään hälytystä

Kotihoidon maksut sekä tukipalvelujen asiakasmaksut