Tietoa palvelusetelistä asiakkaalle


Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti.
Ptky Karviaisessa on käytössä seuraavat palvelusetelit:

  • omaishoitajien lakisääteisen vapaiden aikainen hoito hoidettavalle sosiaalihuollon yksikössä, arvo 150 euroa/vuorokausi
  • omaishoidon hoivaseteli hoidettavan kotiin, arvo 150 euroa/ korvaa yhden lakisääteisen vapaapaäivän
  • tilapäisen kotihoidon palveluseteli, kiinteähintainen 27 euroa/tunti
  • säännöllisen kotihoidon palveluseteli, tulosidonnainen 7-34 euroa/tunti

Palvelusetelin arvo kotihoidossa 1.8.2022 alkaen

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelin enimmäisarvo on vähintään 34 euroa tunnilta. Enimmäisarvoisen setelin saa talous, jonka bruttotulot eivät ylitä annettua tulorajaa.  Setelin arvon on oltava tuloista riippumatta kuitenkin vähintään 7 euroa tunnilta. Päätös tehdään kotitalouden tulojen perusteella. Tulot huomioidaan samoin kuin kunnallisen kotihoidon asiakasmaksujen määrittelyssä.

Kotitalouden koko, henkilöä

Tuloraja, euroa/kk

Vähennysprosentti

1

598

35

2

1 103

22

3

1 731

18

4

2 140

15

5

2 591

13

6

2 976

11

Jos kotitalouden henkilöluku on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia
alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä jokaisesta seuraavasta henkilöstä.

Arvon laskemisen kaava:

Kotihoidon enimmäisarvoisesta palvelusetelistä  (34 euroa) vähennetään

(kotitalouden bruttotulot eur/kk – tuloraja eur/kk)  x vähennysprosentti x 100

60

= asiakkaan palvelusetelin arvo

Esimerkki:

– yhden henkilön talous, tulot 800 euroa/kk brutto

– palvelusetelin arvo, kuntayhtymä  34 euroa

– asiakkaalle annetavan palvelusetelin arvo

(800- 598 euroa) x 35 %: 60 = 1.2 euroa (asiakkaan kulu).

34 euroa – 1.2 euroa = 32.80 euroa (kuntayhtymän osuus)

Laskuri

Palvelusetelillä henkilö voi hankkia hänelle myönnettyjä kotona asumista tukevia kotihoitopalveluja tai omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajan hoidon hoidettavalle itse valitsemaltaan, Ptky Karviaisen hyväksymältä palveluntuottajalta. Palveluseteli on vaihtoehto perusturvakuntayhtymän itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Asiakas voi itse valita, ottaako hän palvelusetelin käyttöönsä vai haluaako hän saada palvelut muilla tavoin. Valinnan tukemiseksi asiakkaalle esitellään eri palveluseteliyrittäjien hinnat ja muut mahdolliset kustannukset sekä ohjataan ottamaan huomioon niistä maksettavaksi jäävä omavastuuosuus.

Palveluseteli myönnetään Ptky Karviaisen tekemän kokonaisvaltaisen palveluntarpeen arvioinnin jälkeen. Perusturvakuntayhtymän viranhaltija tekee päätöksen setelin myöntämisestä ja antaa päätöksen asiakkaalle. Päätöksessä määritellään, mitä palveluja seteli kattaa ja kuinka kauan se on voimassa. Palveluseteli on aina määräaikainen ja uuden palvelutarpeen selvittämisen jälkeen päätetään millaista hoitoa ja hoivaa asiakas tarvitsee ja miten se järjestetään.
Jos palvelusetelin arvo on tulosidonnainen, tehdään siitä päätös kotitalouden tulojen mukaan.

Asiakas ja palveluseteliyrittäjä sopivat palvelun tuottamisen ajankohdasta ja palvelun tarkemmasta toteuttamisesta. Palveluntuottaja laskuttaa Ptky Karviaista palvelusetelin arvosta palvelupäätöksen mukaisesti. Asiakas vastaavasti maksaa omavastuuosuutena palveluntuottajan perimän hinnan ja palvelusetelin välisen erotuksen.

 

Lyhytaikaishoito omaishoidettaville palvelusetelillä: Palvelusetelin tuottajat hinnasto 11.5.2022

Kotihoitoa tarjoavat seuraavat yritykset:


AML-Palvelut

AML Kotihoidon palvelusetelihinnat
Joukolantie 1 Lt 2, 03100 Nummela
yhteyshenkilö: Anne Lindholm p. 09-222 2006
anne.lindholm@amlpalvelut.fi

Kaarikeskussäätiö sr

Palvelusetelihinnat Kaarikeskussäätiö
www.kaarikeskus.fi
Riitta Rahko p. 044 364 4501
riitta.rahko@kaarikeskus.fi
Kotihoitoa palvelusetelillä vain Kaarikeskuksen asukkaille

Kotipalvelu Autan Oy

Palvelusetelihinnat Kotipalvelu_Autan_Oy
Katri Nykänen p. 040 536 5750
katri.nykanen@kotipalveluautan.fi
www.kotipalveluautan.fi

 

Sivina Kotihoito Oy

Palvelusetelihinnat Sivina Kotihoito Oy
Vitikka 4 M, 02630 Vihti www.sivina.fi
yhteyshenkilö Veera Leppänen puh. 0400717595, vihti@sivina.fi

Tunne Hoiva Oy

Palvelusetelihinnat Tunne Hoiva Oy
Tammisalontie 17 A, 00830 Helsinki, www.tunnehoiva.fi
yhteyshenkilö palvelujohtaja Krista Tynkkynen puh. 045 603 5337

Vihdin Vanhainkotisäätiö/palvelutalo Hopearinne

Palvelusetelihinnat Hopearinne
kotihoitoa palvelusetelillä vain Hopearinteessä asuville, uusia asiakkaita ei oteta.
Liukkaankuja 2, 03400 Vihti www.hopearinne.fi
yhteyshenkilö Sabah Hawas, puh. 050 300 0035, sabah.hawas@hopearinne.fi

Omaishoitoa hoidettavan kotiin tarjoavat seuraavat yritykset:


AML-Palvelut Oy

AML Palvelusetelihinnat omaishoito
Joukolantie 1 Lt 2, 03100 Nummela
yhteyshenkilö Anne Lindholm, puh. 09-222 2006

Care Help

Palvelusetelihinnat Care Help
Lähihoitaja Tarja Pitkäniemi 044 0220 961
carehelptarja@gmail.com

  • kotihoitoa ja kotipalvelua

Gubbe Sydänystävä Oy

Palvelusetelihinnat Gubbe Sydänystävä Oy 
Otakaari 5, 02150 Espoo
Asiakaspalvelun puhelinnumero 044 7246 007
asiakaspalvelu@gubbe.io   https://fi.gubbe.com

HoivaTen Oy

Palvelusetelihinnat HoivaTen Oy
Kuusitie 16, 03300 Otalampi
Eila Airas p. 0400 621 737
asiakaspalvelu@hoivaten.fi
www.hoivaten.fi

Jeezaamo Oy

Palvelusetelihinnat Jeezaamo Oy
puh. 045 787 06075
info@jeezaamo.fi

Kotihoito Mummonmökki Oy

Palvelusetelihinnasto Mummonmökki
Peltomäentie 5, 09810 Nummi
Puhelin: 044 975 3755
info@kotihoitomummonmökki.fi

Kotipalvelu Autan Oy

Palvelusetelihinnasto Kotipalvelu Autan
Katri Nykänen p. 040 536 5750
katri.nykanen@kotipalveluautan.fi
www.kotipalveluautan.fi

Kotipalvelu Iloita Oy

Palvelusetelihinnasto Kotipalvelu Iloita
Saukonkoskentie 48, 03400 Vihti
Tuija Nykänen p. 040 827 6446 tai 045 7871 0735
tuija.nykanen@iloita.fi   www.iloita.fi 

Kotiterveyspalvelu Henriikka

Palvelusetelihinnat Kotiterveyspalvelu Henriikka
Mustakalliontie 18, 03100 Nummela
Terveydenhoitaja Johanna Tuhkanen p. 044 211 9293
johanna.tuhkanen@kotihenriikka.fi, www.kotihenriikka.fi

KTP- Kumpula Oy

Palvelusetelihinnat Kotityöpalvelu Kumpula
www.ktp-kumpula.fi
Seisakkeentie 202, 03320 SELKI
Hannele Kumpula p. 044 987 0816
hannele@ktp-kumpula.fi

Loistohoiva Uusimaa

Palvelusetelihinnat Loistohoiva Uusimaa
Rajatorpantie 8 A 1, 1.krs, 01600 Vantaa
Martta Keskitalo p. 010 850 9510
vantaa@loistohoiva.fi, www.loistohoiva.fi

Margit Sahrman

Palvelusetelihinnat Margit Sahrman
Tarrantie 71, 03400 Vihti
p. 050 347 0255, info@margit.net
www.margit.net


Sivina Kotihoito Oy

Palvelusetelihinnasto Sivina Kotihoito Oy
Vitikka 4 M, 02630 Vihti www.sivina.fi
yhteyshenkilö Veera Leppänen puh. 0400717595, vihti@sivina.fi

Tunne Hoiva Oy

Palvelusetelihinnat Tunne Hoiva Oy
Tammisalontie 17 A, 00830 Helsinki, www.tunnehoiva.fi
yhteyshenkilö palvelujohtaja Krista Tynkkynen puh. 045 603 5337

Varamummola Oy

Palvelusetelihinnat Varamummola Oy
Vaanilantie 88, 08500 Lohja, www.varamummola.fi
Riitta Salimo p. 050 518 8861, riitta.salimo@varamummola.fi

Tietoa palveluseteleistä palvelujen tuottajille


Hakeutuminen palvelusetelin tuottajaksi on jatkuvaa.

  • omaishoitajien lakisääteisen vapaiden aikainen hoito hoidettavalle
  • tilapäisen kotihoidon palveluseteli
  • säännöllisen kotihoidon palveluseteli

Palvelusetelituottajaksi voitte hakeutua oheisella lomakkeella, Hakemus palvelusetelituottajaksi Palveluhinnasto tulee toimittaa hakemuksen liitteenä yhdenmukaisesti seuraavalla lomakkeella, Palvelusetelin tuottajan hinnasto kotihoito tai Palvelusetelin tuottajan hinnasto omaishoito. Tällä lomakkeella ilmoitetaan myös muutoksista palveluhintoihin. Kotihoidon sekä omaishoidon palvelusetelin osalta noudatetaan  Palvelusetelin sääntökirjaa 2022.  Kaikki Ptky Karviaisen palvelusetelin sääntökirjassa edellyttämät ja kriteerit täyttävät palvelutuottajat hyväksytään palvelusetelituottajiksi ja hyväksytyksi tulemisesta lähetetään tuottajalle päätös. Sääntökirja sisältää palvelusetelillä hankittavan kotihoidon ja omaishoidon palvelukuvauksen, palveluntuottajan hyväksymiskriteerit sekä perusturvakuntayhtymän, asiakkaan ja palveluntuottajan oikeudet ja velvollisuudet palvelusetelijärjestelmässä. Osa kriteereistä on palvelusetelilaissa ja muissa laeissa määriteltyjä kriteereitä ja osa on Ptky Karviaisen määrittelemiä mm. laatuun ja toiminnan sisältöön liittyviä kriteereitä. Sääntökirjassa on huomioitu kaikkien järjestelmässä toimivien näkökulmat.

Palveluseteli esittely

Opas palvelusetelituottajille

Asiakkaan palveluseteliopas kotihoidon palveluissa

Asiakkaan palveluseteliopas omaishoidon tuessa

Palvelusetelin sääntökirja

Hakemus palvelusetelituottajaksi 

Palvelusetelituottajan hinnasto (kotihoito)

Palvelusetelituottajan hinnasto (omaishoito)

Palveluraportti, laskun liite (kotihoito)

Palveluraportti, laskun liite (omaishoito kotiin)

Palveluraportti, laskun liite (omaishoito ympärivuorokautisessa yksikössä)