Ikäihmisten sosiaalipalvelujen odotusaikojen julkaiseminenajalla 1.7. – 31.12.2021


Laki ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn tukemisesta eli Vanhuspalvelulaki 26 § velvoittaa kunnat julkaisemaan puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö saa hakemansa palvelut. STM:n ohjeen mukaan palvelun odotusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Keskimääräinen odotusaika palveluittain


Kotihoito

Keskimääräinen odotusaika: 6 vrk
Lisätietoja: Palvelutarpeen mukaan, akuutissa tilanteessa heti

Ateriapalvelu

Keskimääräinen odotusaika: 1-5 vrk
Lisätietoja: Tilaus arkisin ennen klo 9, jolloin palvelu on käytössä jo samana päivänä, muulloin tilattuna seuraavana päivänä. Viikonloppuisin tapahtunut pyyntö toimitetaan ensimmäisenä arkipäivänä. Menumat (ateria-automaatti) palvelu 1 vko.

Omaishoidontuki

Keskimääräinen odotusaika: 19 vrk
Lisätietoja: Myönnetään määrärahojen puitteissa

Shl kuljetuspalvelu

Keskimääräinen odotusaika: 18 vrk
Lisätietoja: Päätöksen jälkeen tilataan kuljetuspalvelukortti, joka tulee 1-2 viikon kuluessa päätöksestä. Myönnetään määrärahojen puitteissa.

Tehostettu palveluasuminen

Keskimääräinen odotusaika: 109 vrk
Lisätietoja: Keskimääräinen odotusaika