Osastot


Vierailuohje Karviaisen vuodeosastoille 30.4.2021

 HUS-alue on edelleen (30.4.2021) leviämisvaiheessa. Suosittelemme noudattamaan erityistä harkintaa vierailuja suunniteltaessa. Mikäli vierailut koetaan tarpeelliseksi, on ne toteutettava seuraavalla tavalla, jotta yksikön infektioturvallisuus säilyy.

Vierailulle voi tulla vain terveenä ja oireettomana.

Vierailut toteutetaan etukäteen suunnitellusti ja siten, että yhden potilaan luona vierailee 1-3 läheistä samanaikaisesti ja että vierailujen kesto on lyhyt, jotta yksikön on mahdollista porrastaa ne.

Vierailijoita ohjeistetaan turvalliseen vierailuun. Ohjeet laitetaan myös näkyville yksikön sisäänkäynnin yhteyteen.

Vierailija käyttää koko vierailun ajan kirurgista suu-nenäsuojusta ja huolehtii hyvästä käsihygieniasta.

Vierailija pitää kahden metrin turvaväliä muihin asiakkaisiin ja henkilökuntaan.

Vierailu toteutetaan ensisijaisesti potilaan omassa huoneessa eikä yhteisissä tiloissa. Vierailuja kannustetaan toteuttamaan myös ulkotiloissa mikäli potilaan kunto ja olosuhteet sen sallivat.

Yksikön henkilökunta seuraa potilasturvallisten vierailuohjeiden noudattamista.

Mikäli yksikössä hoidetaan eristyksessä tai karanteenissa olevaa potilasta, tartuntatautilääkäri ohjeistaa erikseen toiminnan yksikössä vierailut mukaan lukien.

Saattohoitotilanteet arvioidaan yksiköissä erikseen osastonlääkärin ohjeen mukaan.

———–

Karviaisen Ikäihmisten linjalla hoivapalvelukeskuksessa toimivat Karkkilan osasto ja Nummelan osasto. Toiminta keskittyy akuuttiin, kuntouttavaan ja muuhun lyhytaikaiseen osastohoitoon sekä intervalli- ja pitkäaikaishoitoon. Karkkilan osastolla on 20 paikkaa ja Nummelan osastolla on 37 paikkaa.

Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä tai siirtona toisesta sairaalasta (HUS, Lohjan päivystysosasto). Päätöksen osastolle otosta ja kotiutuksesta tekee osastonlääkäri. Osastohoitoa järjestetään koko Karviaisen alueella kotipaikkakunnasta riippumatta. Hoidon aikana arvioidaan mitkä palvelut tukevat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka perustana on olemassa olevan toimintakyvyn edistäminen ja mahdollisimman monipuolinen käyttäminen. Kuntouttavalla työotteella huolehditaan potilaan aktiivisuudesta motivoimalla ja kannustamalla omatoimisuuteen.

Yhteystiedot


Karkkilan osasto, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila
Kanslia (09) 4258 2354
Huoneet 7-10 (09) 4258 2288
Huoneet 11-16 (09) 4258 2289
Osastohoitaja (09) 4258 2432
Fax. (09) 4258 2331

Nummelan osasto, Nummenselkä 2, 03100 Nummela (vierailuaika joka päivä klo 12.00-19.00)
Kanslia (09) 4258 2042
Huoneiden 1-5 hoitajat (09) 4258 2041 / 044 501 5515
Huoneiden 6-8 hoitajat (09) 4258 2079 / 044 331 1024
Huoneiden 9-12 hoitajat (09) 4258 2080 / 044 333 1270
Huoneiden 13-15 hoitajat (09) 4258 2070 / 044 333 1271

Osastosihteeri (09) 4258 2042
Osastonhoitaja (09) 4258 2040
Fax. (09) 4258 2039

Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä osastolle aamuisin klo 11.00 jälkeen. Näin pyrimme varmistamaan potilaille aikaa aamutoimiin ja hoitajille työrauhan.
Kiireellisissä asioissa vastuuhoitajat ovat saavutettavissa ympäri vuorokauden.