Osastot


Osastovierailut

Vallitsevan epidemiatilanteen vuoksi potilaiden läheisten vierailut on lähtökohtaisesti kielletty Karviaisen terveyskeskusvuodeosastoilla (Nummelan ja Karkkilan vuodeosastot) toistaiseksi. Saattohoidossa olevan potilaan läheisten vierailut ovat mahdollisia. Vierailut sovitaan hoitavan yksikön kanssa ja niissä noudatetaan tarkoin osaston ohjeistuksia.

Vierailukielto ei koske Karviaisen alueen hoiva-/asumispalveluyksiköitä, joissa vierailut tapahtuvat edelleen hoivakotien voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.

———–

Karviaisen Ikäihmisten linjalla hoivapalvelukeskuksessa toimivat Karkkilan osasto ja Nummelan osasto. Toiminta keskittyy akuuttiin, kuntouttavaan ja muuhun lyhytaikaiseen osastohoitoon sekä intervalli- ja pitkäaikaishoitoon. Karkkilan osastolla on 20 paikkaa ja Nummelan osastolla on 37 paikkaa.

Osastolle tullaan lääkärin lähetteellä tai siirtona toisesta sairaalasta (HUS, Lohjan päivystysosasto). Päätöksen osastolle otosta ja kotiutuksesta tekee osastonlääkäri. Osastohoitoa järjestetään koko Karviaisen alueella kotipaikkakunnasta riippumatta. Hoidon aikana arvioidaan mitkä palvelut tukevat potilaan kokonaisvaltaista hoitoa ja kuntoutusta. Tavoitteena on potilaan tarpeista lähtevä yksilöllinen hoito. Hoito perustuu kuntouttavaan työotteeseen, jonka perustana on olemassa olevan toimintakyvyn edistäminen ja mahdollisimman monipuolinen käyttäminen. Kuntouttavalla työotteella huolehditaan potilaan aktiivisuudesta motivoimalla ja kannustamalla omatoimisuuteen.

 

Yhteystiedot


Karkkilan osasto, Huhdintie 23-25, 03600 Karkkila
Kanslia (09) 4258 2354
Huoneet 7-10 (09) 4258 2288
Huoneet 11-16 (09) 4258 2289
Osastohoitaja (09) 4258 2432
Fax. (09) 4258 2331

Nummelan osasto, Nummenselkä 2, 03100 Nummela (vierailuaika joka päivä klo 12.00-19.00)
Kanslia (09) 4258 2042
Huoneiden 1-5 hoitajat (09) 4258 2041 / 044 501 5515
Huoneiden 6-8 hoitajat (09) 4258 2079 / 044 331 1024
Huoneiden 9-12 hoitajat (09) 4258 2080 / 044 333 1270
Huoneiden 13-15 hoitajat (09) 4258 2070 / 044 333 1271

Osastosihteeri (09) 4258 2042
Osastonhoitaja (09) 4258 2040
Fax. (09) 4258 2039

Omaisten toivotaan ottavan yhteyttä osastolle aamuisin klo 11.00 jälkeen. Näin pyrimme varmistamaan potilaille aikaa aamutoimiin ja hoitajille työrauhan.
Kiireellisissä asioissa vastuuhoitajat ovat saavutettavissa ympäri vuorokauden.