Tehostettu palveluasuminen


Tehostettuun palveluasumiseen/hoiva-asumiseen voi hakeutua, kun kotona asuminen ja selviytyminen eivät ole enää mahdollisia maksimaalisten kotihoidon palveluiden ja/tai omaishoidon turvin. Hakeutua voi suullisella tai kirjallisella hakemuksella. Hakijan luokse tehdään palveluntarpeen arviointikäynti. Arvioinnin yhteydessä selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja omatoimista selviytymistä sekä kuntoutuksen tarvetta.

Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Huomioon otetaan hoidolliset ja sosiaaliset syyt, avohuollon sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö sekä lääketieteelliset diagnoosit ja toimintakyvyn arvioinnin mittaukset. Hoiva-asumisen asukkaiden avuntarve on jatkuvaa ja edellyttää henkilökunnan läsnäoloa ympäri vuorokauden. Hoiva-asuminen on avohoitoa ja verrattavissa kotona asumiseen. Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoksessa vain, jos se on henkilön terveyden tai turvallisuuden kannalta perusteltua.

Mikäli hakijalla on palvelutarpeen arvioinnin perusteella tarve tehostettuun palveluasumiseen, Karviaisen SAS-työryhmä tekee päätöksen hakijan sijoittamisesta hoidon, hoivan ja avun tarpeen huomioiden tarkoituksenmukaiseen hoiva-asumisen paikkaan. Karviainen päättää hoivakotiin sijoittumisesta, mutta hoivakodin valinnassa korostuu asiakkaan valinnan vapaus.

Tehostettu palveluasuminen_kriteerit hyväksytty kyh 14.12.2021 § 139
Hakemuslomakkeita asumispalveluun saa Ikäihmisten palveluohjaus- ja neuvonta, lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti.

Lisäksi tarvitaan ARA- Asuntohakemus.

Palvelun sisältö tehostetussa palveluasumisessa


Karviainen järjestää ympärivuorokautista hoiva-asumista omassa hoivakodissa ja ostaa hoiva-asumista eri toimijoilta. Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva-asuminen on kilpailutettu 2019. Hankinnan yhteydessä kaikki palveluntuottajat ovat sitoutuneet noudattamaan palvelukonseptia,– uusi konsepti ohessa. Siinä on kuvattu ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palveluntuottajan toimintaa sekä palvelun sisältöä ja laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, jotka palveluntuottaja on sitoutunut täyttämään koko palveluntuottamisen ajan taukoamatta. Palvelujen sisältöä, laatua ja sopimusten noudattamista sekä toteuttamista hoivakodeissa seurataan säännöllisesti. Jokainen ympärivuorokautista hoivaa tarjoava yksikkö on laatinut omavalvontasuunnitelman, joka on julkisesti nähtävissä. Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä.

Hoivakotiportaalissa  voit tutustua ikääntyneiden hoivakoteihin Länsi-Uudellamaalla. Mukana ovat kaikki Länsi-Uudenmaan kuntien omistamat hoivakodit sekä kuntien kilpailuttamat yksityiset ja järjestöjen hoivakodit.

Palveluasumisen yksiköt


Karviaisen oma tehostetun palveluasumisen yksikkö

Toivokoti
Nyhkäläntie 37, 03600 Karkkila, puh. (09) 4258 2358, (09) 4258 2359

Toivokodin omavalvontasuunnitelma 11_2021

Yksiköt, joista Karviainen ostaa vanhusten asumispalveluja

Attendo Vanha Sepän hoitokoti, http://www.attendo.fi/vanhaseppa
Vanhan-Sepän tie 14, 03100 Nummela
Hoivakodin johtaja puh 044 494 3943

Esperi Hoivakoti Sigrid https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-hoivakoti-sigrid-siuntio
Linnoitustie 2, 02850 Siuntio
Yksikön päällikkö Kirsi Rusila puh. 050 540 3342

Esperi Hoivakoti Vihdin Valkama https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-hoivakoti-vihdin-valkama-vihti
Linjalankuja 3 B, 03400 Vihti
Yksikön päällikkö puh 046 920 5857

Hoivakoti Hiidenhovi / Uudenmaan Seniorikodit, www.seniorikodit.fi/Hiidenhovi
Hiidenrannantie 15, 03100 Nummela
Hoivakodin johtaja 050 413 8928

Hoivakoti Pajuhovi / Uudenmaan Seniorikodit, www.seniorikodit.fi/Pajuhovi
Ruutitynnyrinkuja 1, 03100 Nummela
Hoivakodin johtaja 050 432 9782

Hopearinne/Vihdin vanhainkotisäätiö www.hopearinne.fi
Liukkaankuja 2, 03400 Vihti
puh. 050 300 0035

Kaarikeskussäätiö www.kaarikeskus.fi
Pisteenkaari 13, 03100 Nummela
Puhelin 0443644501
Ryhmäkodit:
Jaakonkoti, Vesankoti ja Viljonkoti, Huhdanpaju 2,
03100 Nummela
Palvelutalot:
Kaarihovi, jossa myös Helminkoti, Pisteenkaari 13 a,
03100 Nummela
Kaarikoti, Pisteenkaari 15, 03100 Nummela
Kaarikallio, Asemantie 7, 03100 Nummela

Mainiokoti Valssi www.mainiokodit.fi
Huhdintie 27, 03600 Karkkila
Yksikönjohtaja puh. 040 153 1474
Palvelujohtaja puh. 040 667 1720

Palvelukoti Jokela / Betesda-säätiö www.betesda.fi
Saukkolantie 872, 08500 Lohja
puh. (019) 3321 200

Ykköskoti Hiidenpelto/Hoiva Mehiläinen Oy www.hoivamehilainen.fi
Männiköntie 24, 03400 Vihti
Palvelutalon johtaja puh.050 356 6517