Tehostettu palveluasuminen


Mitä tehostettu palveluasuminen on?

Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu sinulle, joka et voi asua enää turvallisesti kotona sairauden ja huonontuneen toimintakyvyn vuoksi etkä tule toimeen kotiin järjestettävien palveluiden turvin. Tehostetusta palveluasumisen yksiköistä käytettiin aiemmin nimitystä hoivakoti tai vanhainkoti. Palvelusi järjestetään asiakaslähtöisesti, yhteistyössä sinun ja läheisesi kanssa. Tehostetussa palveluasumisessa olet oman elämäsi asiantuntija, ja sinulla on mahdollisuus ylläpitää sosiaalisia suhteitasi. Kodinomaisuus merkitsee päivittäistä yhdessäoloa ja arjen askareisiin osallistumista sekä lämmintä ilmapiiriä, jossa olo tuntuu turvalliselta. Tehostetussa palveluasumisessa hoitajat ovat saatavillasi ympäri vuorokauden. Voit asua hoivakodissa pääsääntöisesti loppuelämäsi. Mikäli kuntoudut hoivakodissa asuessaan merkittävästi, voidaan myös harkita tarpeitasi paremmin vastaavaa asumismuotoa. Tehostettua palveluasumista järjestävät sekä yksityisten palveluntuottajat että Karviaisen oma Toivokoti. Lisätietoa alueen tehostetun palveluasumisen paikoista saat hoivakotiportaalista

Tehostetun palveluasumisen palvelukonsepti


Kaikki Karviaisen hyväksymät tehostetun palveluasumisen palveluntuottajat eli hoivakodit ovat sitoutuneet noudattamaan Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelukonseptia, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset palvelun laadulle.

palvelukonsepti

 

Lisätietoja:

Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse:

  • Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (itäinen alue)
  • Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (läntinen alue)

 

Ota yhteyttä oman alueesi yhteydenottokanaviin.

 

Tältä sivulta pääsee kootusti kaikkiin ikääntyneiden palveluihin: https://www.luvn.fi/fi/elamanvaiheet/ikaantyneille

Hakeminen ja päätös palvelusta


Tehostettuun palveluasumiseen hakeminen

Tehostettuun palveluasumiseen haetaan ikääntyneiden palveluohjauksen kautta. Saadaksesi paikan tehostetusta palveluasumisesta tarvitset ikääntyneiden palveluohjauksen tekemän myönteisen päätöksen palvelusta. Palvelun hakeminen ja myöntäminen perustuu palvelutarpeen arvio, jota voit pyytää puh. (09)42582933 arkisin klo 9.00–12.00 tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi.

Palvelutarpeen arvio tehdään pääasiassa kotonasi. Palvelutarpeen arvio voidaan tehdä myös sairaalassa, jos olet sairaalahoidossa äkillisen sairastumisen jälkeen. Hoivakotipaikan myöntämisen perusteet on kuvattu tarkemmin tehostetun palveluasumisen kriteereissä.

Palvelutaloon muuttaminen

Kun sinulla on myönteinen päätös palvelun tarpeesta ja sopiva palveluasumisen paikka vapautuu, niin Karviaisen ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjausyksikkö ilmoittaa siitä sinulle ja opastaa eteenpäin palveluasumiseen muuttamisessa.

Palvelua haetaan asumispalveluhakemuksella, joka lisäksi tarvitaan ara-hakemus.

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksut


Tehostettu ympärivuorokautinen asumispalvelu asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

 

Ptky Karviainen perii palveluasumiseen sijoittuvalta asiakkaalta kuukausittain asiakasmaksua, joka määräytyy asiakkaan nettotulojen mukaan. Asiakasmaksuun sisältyy hoito, hoiva, ateriat sekä tarvittavat tukipalvelut. Hoivakoti perii asunnon vuokran. Lisäksi asiakas kustantaa itse lääkkeet, henkilökohtaiset menot (mm. puhelin, vaatetus, hygienia) sekä lääkärikulut.

Asiakasmaksu lasketaan nettotuloista, joista on tehty asiakasmaksulaissa säädetyt vähennykset. Käyttövaraksi on jäätävä vähintään 167 euroa/kk.

Palveluasumisen kokonaishinta muodostuu palvelutalon vuokrasta, jonka asiakas maksaa palvelutaloon ja Karviaisen määrittämästä nettotuloihin perustuvasta asiakasmaksusta.

Asiakkaan tulee selvittää oikeutensa Kelan etuuksiin ja hakea Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea ja asumistukea asumisyksikön vuokraan, nämä etuudet huomioidaan asiakasmaksussa.

Tehostetun palveluasumisen keskeytyessä yli viideksi päiväksi (esim. loma tai matka), ei kuukausimaksua peritä viittä päivää ylittävältä ajalta kuukaudessa.

Mikäli keskeytys on palveluntuottajasta johtuva, kuukausimaksun perintä katkeaa heti. Kun asiakas on hoidossa toisessa terveydenhuollon yksikössä ei tehostetun palveluasumisen maksua peritä.

Asiakasmaksut 1.1.2022

Tuloselvitys

Karviaisen ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen yksikkö


Toivokoti Nyhkäläntie 37, 03600 Karkkila, puh. 044 5535228 (24/7), osastonhoitaja puh 044 5535227 ma-pe klo 8-16 Toivokodin omavalvontasuunnitelma 11_2021

 

Lisätietoa alueen muista hoivakodeista saat hoivakotiportaalista