Veteraanit


Perusturvakuntayhtymä Karviainen toteuttaa rintamaveteraanikuntoutusta valtion ja kunnan myöntämien määrärahojen mukaisesti. Veteraanikuntoutusta haetaan vuosittain ja valintoja kuntoutukseen tehdään pitkin vuotta. Kuntoutusmuotoja ovat laitos-, päivä- tai avokuntoutus. Kuntoutukseen pääsyn perusteet ja sen pituus riippuvat hakijan toimintakykyluokasta sekä kuntoutuksen tarpeesta.

Kuntoutusta voi hakea veteraani, jolla on rintamasotilastunnus tai rintamapalvelutunnus ja joka on osallistunut vuosien 1939 – 1945 sotiin. Rintamaveteraanin aviopuoliso voi osallistua laitoskuntoutukseen yhdessä rintamaveteraanin kanssa samassa kuntoutus- ja hoitolaitoksessa. Puolison kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan rintamaveteraanin kuntoutuksen kannalta.

Kuntoutukseen hakemisesta voi tiedustella veteraanineuvojalta (Vihti ja Karkkila)
Vihdin kunnan määrärahalla veteraanin leskellä on harkinnanvaraisesti mahdollisuus päivä- tai avokuntoutukseen.

Vihtiläisille veteraaneille, veteraanien puolisoille sekä leskille järjestetään kuntosaliliikuntaryhmä johon osallistujille järjestetään kuljetus. Ilmoittautumiset ja lisätietoja kuntosaliryhmän toiminnasta saat veteraanineuvojalta.
Lisätietoja rintamaveteraanien kuntoutuksesta saa Valtiokonttorin kotisivuilta sekä Vihdin kunnan erillisistä ohjeista.

www.valtiokonttori.fi/Rintamaveteraanien_kuntoutus

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palveluiden ja etuuksien myöntämisen perusteet

Elämänlaatumäärärahahakemus, Vihti

Veteraaniin kotona asumista tukevat palvelut

Rintamaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut tulivat lakisääteisiksi 1.11.2019 lähtien. Lakimuutoksen jälkeen rintamaveteraanien ja sotainvalidien kotipalvelut ovat sisällöltään ja laajuudeltaan samanlaiset. Kotona asumista tukevien palveluiden tavoitteena on tukea monipuolisesti rintamaveteraanin kotona selviytymistä. Palvelut perustuvat palvelutarpeen kartoitukseen.

Kotona asumista tukevat palvelut

Sotainvalidit


Sotainvalideille ja heidän omaisilleen suoritetaan sotilasvammalain nojalla korvauksia Valtiokonttorin kautta. Sotilasvammalain perusteella vähintään 20 % sotainvalidit ovat oikeutettuja saamaan maksutta kotihoito- ja eräitä siihen liittyviä tukipalveluja. Näistä tulee sopia oman asuinalueen kotihoidon kanssa.

Lisätietoja Valtiokonttorin kotisivuilta www.valtiokonttori.fi/Sotainvalidien_korvaukset
Sotainvalidien korvauksia ja hakemuksia koskevaa neuvontaa antaa myös paikallinen Sotainvalidien Veljesliiton Karkkilan osasto tiistaisin klo 12.00-13.00 Karkkilan seurakuntatalolla, Huhdintie 9. Tapaamiseen ei tarvitse varata aikaa etukäteen.

Vihdissä sotainvalidien korvauksia ja hakemuksia koskevaa neuvontaa antaa paikallinen Sotainvalidien Veljesliiton Vihdin osasto, sihteeri Onneli Eranka, puh. 050 372 4601.

Lisätietoja rintamaveteraanien ja sotainvalidien kuntoutuksesta sekä muista korvauksista ja palveluista:

Veteraanineuvoja 050 591 6823