Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu


Sosiaalihuoltolain ja -asetuksen mukaan kunta voi järjestää kuljetuspalvelua tukemaan ja edistämään sosiaalipalvelujen tarpeessa olevan asiakkaan omatoimista suoriutumista. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilölle, jolla on vaikeuksia liikkumisessa, mutta joka ei kuitenkaan ole vaikeavammainen. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vanhuuseläkettä saavalle hakijalle. Kuljetuspalvelua voidaan myöntää vuotuisen talousarvioon varatun määrärahan puitteissa enintään 10 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Sosiaalihuoltolain mukaisen kuljetuspalvelutuen toimintaohje (kyh 28.9.2021 § 94).

Kuljetuspalvelut uudistuivat 1.11.2021 alkaen

Kuljetuspalveluun liittyvien taksimatkojen ja tilausvälityspalvelun palveluntuottajina toimivat
Lähitaksi Oy ja Menevä Oy. Asiakas voi jokaisella matkalla itse valita kummalta palveluntuottajalta tilaa taksikuljetuksen.

Tilausnumerot ovat:

Lähitaksi Oy 0800 05168 (suomi) ja 0800 05167 (ruotsi)

Menevä Oy 0800 96135 (suomi) ja 0800 96145 (ruotsi)

Asiakasohje taksin käyttäjälle

Kuljetuspalvelua haetaan hakulomakkeella, johon liitteeksi tarvitaan lääkärintodistus kuljetuspalvelun tarpeesta. Kuljetuspalveluhakemuksen saa Arviointiyksiköstä: puh (09) 4258 2933 tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi, sen voi myös ladata sähköisesti.

Hakemus palautetaan:

Ptky Karviainen, PL 114, 03101 Nummela

Lisätietoja:

puh. (09) 4258 2933 klo 9-15 tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi

 

Asiakasohje kuljetuspalvelun käyttäjälle

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut