Lapsiperheiden kotipalvelu


Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona tapahtuvaa tukea ja apua lapsiperheille erilaisissa tilanteissa, kun perhettä kohtaa akuutti elämänkriisi. Kotipalvelu toimii pääsääntöisesti ma- pe klo 8-16 välisenä aikana. Lapsiperheiden kotipalvelu on maksullista palvelua, josta peritään voimassa olevan taksan mukainen korvaus.

Lapsiperheiden kotipalvelun myöntämisen kriteerit


Kotipalvelua voidaan tarjota olemassa olevien resurssien puitteissa lähinnä seuraavin kriteerein;

 • raskauteen tai synnytykseen liittyvät akuutit erityistilanteet
 • monikkoperhe, ts. syntyy useampi lapsi yhtä aikaa
 • kriisi perheessä
 • lapsen sairaus tai vamma
 • vanhemman sairaus tai vamma, vanhemman masennus tai uupumus
 • vanhemman asiointi, esim. sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen
 • vanhemman tuen tarve

Ensisijaisesti pyritään kartoittamaan perheen omat verkostot, esim. toinen vanhempi tai muu läheinen. Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan tarjota, mikäli tilannetta ei saada järjestymään perheen oman verkoston avulla tai tilanteessa tarvitaan ammatillista tukea.

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää esimerkiksi seuraavankaltaisissa tilanteissa;

 • pelkkä siivouksen tarve
 • sairaan lapsen hoito vanhempien työssäkäynnin vuoksi
 • kotona tehtävä etätyö, opiskelu ja luennoilla käynti
 • vanhempien harrastukset
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • parisuhteen hoito
 • “naapurikin saa kotipalvelua”

Kotipalvelun sisältö


Palvelua voivat saada sellaiset lapsiperheet, joilla on tarvetta lyhytaikaiseen lastenhoitoapuun sekä ohessa välttämättömään arkiaskareista huolehtimiseen. Käytännössä apu tulee kotiin. Se voi olla esim. lastenhoitoa ja ohessa arkiaskareista huolehtimista ja /tai niiden opettelemista yhdessä, kasvatuksessa ohjaamista sekä vanhemmuuden tukemista. Tavoitteena on vahvistaa arjessa selviytymistä. Työskentelyssä korostetaan ongelmien ennaltaehkäisyä. Pelkkää siiivousapua voi tiedustella alan yrityksiltä. Kotipalvelun määrästä ja laadusta sovitaan perheen kanssa etukäteen tilausta tehtäessä.

 

Omavalvontasuunnitelma perhekeskuksen sosiaalihuoltolain mukainen tiimi ja oma palvelutuotanto 6/2022

Yhteydenotot


044 467 5252 ma–pe klo 8.00-9.00 tai sähköpostilla kotipalvelu@karviainen.fi käyntien peruutukset puh. 044 467 5252

Lapsiperheiden kotipalvelulla on maanantaista perjantaihin puhelinpäivystys klo 8.00-9.00, jolloin tilauksia otetaan vastaan. Perheen avuntarvetta arvioidaan myöntämiskriteerien perusteella.

Yksityiset palveluntuottajat

Tilapäinen kotipalvelu


Tilapäinen kotipalvelu muuttuu säännölliseksi  palveluksi heti kun säännöllisyys on todettu tai tilapäinen palvelu on kestänyt yli 3 kk.
Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kohtuullinen maksu.

 

Käynnin pituus Euroa/käynti
alle 2 h 10,00
2,01 h – alle 4 h 15,00
4,01 h – alle 6 h 25,00
6,01 h tai enemmän 30,00

Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu (yli 3 kk ja vähintään kerran viikossa)


Jatkuvasta ja säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta peritään kuukausimaksu. Palvelu katsotaan jatkuvaksi ja säännölliseksi, mikäli palvelua käytetään vähintään kerran viikossa tai useammin. Tällöin peritään kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan (asiakasmaksuasetus 3 §). Asiakas voi anoa maksujen alentamista/maksuttomuutta jos perheen toimeentulo vaarantuu maksujen johdosta. Maksuttomuuden/maksun alentamisen arviointi säännöllisen kotipalvelumaksun osalta perustuu voimassa olevaan toimeentulotukilaskelmaan.


Klikkaa kuvasta nähdäksesi se isompana.

 

*) Kun henkilömäärä on suurempi kuin kuusi, tulorajaa korotetaan 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta henkilöstä. Perittävä enimmäistuntimaksu voi olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen (Asiakasmaksulaki 2 §).

Tuloselvityslomakkeen voit tulostaa tästä
tuloselvityslomake lapsiperheiden kotipalveluun (word)
tuloselvityslomake lapsiperheiden kotipalveluun (pdf)