Lapsiperheiden tukipalvelut


Perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontapuhelin
ma-pe klo 11-12 puh. 044 778 8289

(soittopyynnöt muina aikoina tekstiviestillä tai puhelinvastaajaan)

Palvelut:

 • Perhetyö
 • Sosiaaliohjaus
 • Tukihenkilötoiminta
 • Tukiperhetoiminta

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Tarkemmat kuvaukset palveluista alla.

Perhetyö ja sosiaaliohjaus


Perhetyön ja sosiaaliohjauksen tarkoituksena on auttaa, kun perheen arjessa on haasteita, joihin tuntee tarvitsevansa tukea ja uutta näkökulmaa. Tapaamisilla pohditaan yhdessä vanhemman ja/tai lapsen kanssa uusia ratkaisumalleja pulmatilanteisiin ja tarpeen mukaan tehdään yhdessä, keskustellaan ja/tai ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin. Perhetyön ja sosiaaliohjauksen tukea voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa ja tuen tarpeissa:

 • keskustelutuki alle 18-vuotiaiden lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyen
 • perheen vuorovaikutuksen haasteet
 • kodin ja arjen hallintaan sekä rutiineihin liittyvät haasteet
 • keskustelutukea vanhemmuuteen liittyvissä pohdinnoissa
 • parisuhteen tukemista vanhemmuutta vahvistavaksi
 • erovanhemmuus ja tukeminen lapsen näkökulmasta
 • perheen toimintakyvyn vahvistaminen uusissa elämäntilanteissa/kriiseissä
 • palveluohjaus, neuvonta ja tuki palveluiden käytössä
 • tutustumis-/tukikäynnit yhdessä perheille suunnattuihin palveluihin

Tukihenkilötoiminta


Tukihenkilön voi saada 12-17 -vuotias lapsi tai nuori, jonka elämäntilanne on haastava ja joka tilanteessaan kokee hyötyvänsä ulkopuolisen aikuisen tuesta. Tukihenkilö tapaa yleensä asiakasta tämän omassa toimintaympäristössä keskimäärin 2-4 krt/kk.

Tukihenkilötoimintaa voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa ja tuen tarpeissa:

 • Arjentaitojen opettelu ja elämänhallintataitojen vahvistaminen
 • Harrastustoimintaan ohjaaminen
 • Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen
 • Lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistaminen lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä yhdessä perhetyön kanssa
 • Luottamuksellinen keskustelutuki

Tukiperhetoiminta


Tukiperhetoiminta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea vanhempien jaksamista silloin, kun perheeltä puuttuu luonnollinen tukiverkosto. Tarkoituksena on, että perheen omat voimavarat vahvistuvat. Lapselle tukiperhe tarjoaa turvallista huolenpitoa ja tavallista arkea. Tukiperheessä lapsi on pääsääntöisesti yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.

Yhteydenotto palvelujen saamiseksi


 • puhelimitse ma-pe klo 11-12, p.044 778 8289/ soittopyynnöt muina aikoina tekstiviestillä tai vastaajaan
 • Lomakkeella karviainen.fi/lomakkeet –> yhteydenotto sosiaalihuollon tuen tarpeen arvioimiseksi (lapsi)
 • sähköpostilla perhesosiaalityo@karviainen.fi

Palvelut ja tukimuodot määritellään sosiaalihuoltolain mukaisissa perhepalveluissa aina yhteydenoton ja palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Työlle asetetaan selkeät tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentelyllä pyritään vahvistamaan asiakkaan ja perheen omaa toimintakykyä.