Lapsiperheiden tukipalvelut


Perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvonta
perhesosiaalityön ohjaus- ja neuvontapuhelin 040 484 2078, ma-pe klo 11-12
(soittopyynnöt muina aikoina tekstiviestillä tai puhelinvastaajaan)

Palvelut:

 • Perhetyö
 • Sosiaaliohjaus
 • Tukihenkilötoiminta
 • Tukiperhetoiminta

Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia. Tarkemmat kuvaukset palveluista alla.

 

Omavalvontasuunnitelma perhekeskuksen sosiaalihuoltolain mukainen tiimi ja oma palvelutuotanto 6/2022

Perhetyö ja sosiaaliohjaus


Perhetyön ja sosiaaliohjauksen tarkoituksena on auttaa, kun perheen arjessa on haasteita, joihin tuntee tarvitsevansa tukea ja uutta näkökulmaa.  Tapaamisilla pohditaan yhdessä vanhemman ja/tai lapsen kanssa uusia ratkaisumalleja pulmatilanteisiin ja tarpeen mukaan tehdään yhdessä, keskustellaan ja/tai ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin. Perhetyön ja sosiaaliohjauksen tukea voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa ja tuen tarpeissa:

 • keskustelutuki alle 18-vuotiaiden lasten kasvatukseen ja hoitoon liittyen
 • perheen vuorovaikutuksen haasteet
 • kodin ja arjen hallintaan sekä rutiineihin liittyvät haasteet
 • keskustelutukea vanhemmuuteen liittyvissä pohdinnoissa
 • parisuhteen tukemista vanhemmuutta vahvistavaksi
 • erovanhemmuus ja tukeminen lapsen näkökulmasta
 • perheen toimintakyvyn vahvistaminen uusissa elämäntilanteissa/kriiseissä
 • palveluohjaus, neuvonta ja tuki palveluiden käytössä
 • tutustumis-/tukikäynnit yhdessä perheille suunnattuihin palveluihin

 

Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa. Haasteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatukseen ja päivärytmiin liittyvät asiat, vanhempien uupumus, erilaiset toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat perhetyön ja kotipalvelun lisäksi kaikki muutkin kunnan palvelut. Yhteistyötä tehdään perheen läheisten ja perhettä tukevien muiden tahojen kanssa.

Tukihenkilötoiminta


Tukihenkilön voi saada 12-17 -vuotias lapsi tai nuori, jonka elämäntilanne on haastava ja joka tilanteessaan kokee hyötyvänsä ulkopuolisen aikuisen tuesta. Tukihenkilö tapaa yleensä asiakasta tämän omassa toimintaympäristössä keskimäärin 2-4 krt/kk.

Tukihenkilötoimintaa voi saada esimerkiksi seuraavissa tilanteissa ja tuen tarpeissa:

 • Arjentaitojen opettelu ja elämänhallintataitojen vahvistaminen
 • Harrastustoimintaan ohjaaminen
 • Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen
 • Lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistaminen lapsen luonnollisessa kasvuympäristössä yhdessä perhetyön kanssa
 • Luottamuksellinen keskustelutuki

Tukiperhetoiminta


Tukiperhetoiminta on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Toiminnan tavoitteena on tukea vanhempien jaksamista silloin, kun perheeltä puuttuu luonnollinen tukiverkosto. Tarkoituksena on, että perheen omat voimavarat vahvistuvat. Lapselle tukiperhe tarjoaa turvallista huolenpitoa ja tavallista arkea. Tukiperheessä lapsi on pääsääntöisesti yhtenä viikonloppuna kuukaudessa.

Yhteydenotto palvelujen saamiseksi


Palvelut ja tukimuodot määritellään sosiaalihuoltolain mukaisissa perhepalveluissa aina yhteydenoton ja palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Työlle asetetaan selkeät tavoitteet yhdessä asiakkaan kanssa. Työskentelyllä pyritään vahvistamaan asiakkaan ja perheen omaa toimintakykyä.