Adoptio


Lapsen adoptoiminen edellyttää adoptioneuvontaa, jossa käsitellään adoption hakijan vanhemmuutta koskevia edellytyksiä, odotuksia, motiiveja, taloudellista tilannetta, parisuhdetta ja muita vanhemmuuteen liittyviä tekijöitä. Adoptioneuvonnalla pyritään varmistamaan adoptiolapsen turvallisuus ja etu. Adoptioneuvonta on asiakkaalle maksutonta.

Perusturvakuntayhtymä Karviainen ostaa adoptioneuvonnan Pelastakaa Lapset ry:ltä.

https://www.pelastakaalapset.fi/tukea-lapsille-ja-perheille/adoptiot/