Perhesosiaalityö


Aikuissosiaalityö auttaa silloin, kun tarvitset tukea, ohjausta ja neuvontaa erilaisissa arkielämän hankalissa tilanteissa. Ota rohkeasti yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä tilanteesi ja etsitään ongelmiisi ratkaisukeinoja. Aikuissosiaalityö palvelee täysi-ikäisiä Karkkilan ja Vihdin kuntalaisia. Aikuissosiaalityön palvelujen puoleen voit kääntyä esimerkiksi seuraavissa elämäntilanteissa:

  • tarvitset tukea arkielämän hallintaan ja suunnitteluun
  • olet työtön ja tarvitset sosiaalista kuntoutusta tai ohjausta työllisyyspalveluihin
  • olet asunnoton tai sinulla on ongelmia asumisessa
  • sinulla on alkoholi- tai muu riippuvuusongelma
  • mielenterveyden ongelmat haittaavat arkesi sujumista
  • olet kohdannut äkillisen kriisin, kuten eron, häädön tai velkaantumisen
  • tarvitset sosiaaliturvaan ja -palveluihin liittyvää neuvontaa

Asiakkaaksi hakeutuminen:

Asiakkaaksi voi hakeutua ottamalla yhteyttä puhelimitse. Myös muu henkilö voi ilmoittaa huolensa tuen tarpeessa olevasta henkilöstä tai muu viranomainen tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita järjestävä taho voi ilmoittaa sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä. Tällöin aikuissosiaalityöstä otetaan yhteys asiakkaaseen hänen elämäntilanteensa selvittämiseksi ja tehdään palvelutarpeen arvio.

Perhesosiaalityöllä tuetaan alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten perheiden hyvinvointia ja vahvistetaan vanhemmuutta elämän erilaisissa tilanteissa. Haasteita voivat olla esimerkiksi lasten kasvatukseen ja päivärytmiin liittyvät asiat, vanhempien uupumus, erilaiset toimintakykyyn vaikuttavat sairaudet, perheen sisäiset ristiriidat, työttömyys, taloudellinen tilanne tai päihteet. Perhesosiaalityö on muutosta tukevaa työtä, jonka tavoitteena on yhdessä perheen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia sekä vahvistaa perheen omia toimintaedellytyksiä ja osallisuutta. Perhesosiaalityössä perhettä autetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin ja käytössä ovat perhetyön ja kotipalvelun lisäksi kaikki muutkin kunnan palvelut. Yhteistyötä tehdään perheen läheisten ja perhettä tukevien muiden tahojen kanssa.