Omaishoidon tuki


Omaishoidon tuki ja hakeminen

Omaishoito on vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön, lapsen tai nuoren hoitamista kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista, omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta ja annettavista vapaista sekä omaishoitoa tukevista muista palveluista ja muista kotona asumista tukevista palveluista.

Kaiken ikäisten omaishoidon tukea haetaan Ikäihmisten sosiaalipalveluista. Omaishoidon tukea haetaan hakemuksella

Hakemuksen saapuessa sosiaaliohjaaja ottaa yhteyttä omaishoitajaksi hakevaan henkilöön palvelutarpeen arviointikäynnin sopimiseksi. Tuen myöntäminen perustuu omaishoidon tuen myöntämisperusteisiin  Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.4.2017 alkaen (Yhtymähallitus 30.5.2017 § 51)

Omaishoidon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että omaishoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa sekä runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Hoitotyön tulee olla fyysisesti ja/tai pyykkisesti sitovaa ja vaativaa. Omaishoidon tuen palkkion suuruus määritellään hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.

Hakemus palautetaan osoitteeseen:
Perusturvakuntayhtymä Karviainen, Yksilöasiat, PL 114 (Asemantie 30), 03100 Nummela.

Lisätietoja :

Ikäihmisten sosiaalipalvelut/ palveluohjaus- ja neuvonta

Puh. Arkisin 094258 2933 (ark. 9-12) tai ikaihmisten.neuvonta@karviainen.fi

Huom!
Länsi-Uudenmaan ikääntyneitä ja heidän läheisiään palvelee 20.12.2022 alkaen hyvinvointialueen yhteinen Seniori-info. Kuntakohtaiset ikääntyneiden neuvontanumerot poistuvat käytöstä. Seniori-infosta saat apua hyvinvointiin, ikääntymiseen, arkielämään sekä palveluihin (esim. omaishoito, muistisairaudet, asuminen) liittyviin kysymyksiin. Ikääntyneiden palveluihin hakeutuminen tapahtuu jatkossa keskitetysti alueen yhden numeron kautta.

20.12.2022 käynnistyvä Seniori-info palvelee arkisin klo 9-15 puhelimitse ja sähköpostitse:
• Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi (itäinen alue)
o Puhelin: 029 1512 270
o Sähköposti: seniori-info.ita@luvn.fi
• Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti (läntinen alue)
o Puhelin: 029 1512 280
o Sähköposti: seniori-info.lansi@luvn.fi

Ota yhteyttä oman alueesi yhteydenottokanaviin.

 

Tiedote omaishoitajille 2021 – 2022

OmaisOiva omaishoitajan tukena

Hyvä omaishoitaja- tiedote uusille omaishoitajille