Hoitopalkkiot 2022


Hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruus määräytyy porrastettuna hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti. Omaishoidontuki maksetaan aina hoitajalle. Käytössä on kolme hoitoisuusryhmää.

III Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 434,96 euroa/kuukausi
Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa, huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta ei kuitenkaan ole yöllä tai avuntarve on öisin vähäinen.

II Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 632,44 euroa/kuukausi
Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa, huolenpitoa sekä jatkuvasti ja runsaasti apua päivittäisissä toiminnoissa. Avuntarvetta on myös yöaikaan.

I Hoitoisuusryhmä, hoitopalkkio 853,38 euroa/kuukausi
Ylin hoitopalkkio maksetaan hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen, kuten saattohoidon aikana. Edellytyksenä on, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä tai opiskelua

Hoitopalkkio on veronalaista tuloa omaishoitajalle ja omaishoitaja lähettää verokortin osoitteeseen:

Monetra Pirkanmaa Oy
Palkat 1/ Karviainen
PL 1003,
33101 Tampere
Asiakaspalvelu: 040-180 8475 (palveluaika klo 8:30-15:45)
Sähköposti: palkat.karviainen@monetra.fi