Omaishoidon lakisääteiset vapaat


Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta kalenterikuukautta kohti, jos hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoitaja sopii lakisääteisen vapaan järjestämistavasta tarkemmin sosiaaliohjaajan kanssa. Kertyneet vapaat on käytettävä kalenterivuoden aikana.

Omaishoitajan vapaan aikainen lyhytaikaishoito palvelutalossa 

Lyhytaikaishoitoa järjestetään palvelutaloissa. Omaishoitajana voit sopia lyhytaikaishoidon jaksoja palvelutalojen kanssa. Omaishoitaja ilmoittaa varaamansa jaksot ikäihmisten palveluneuvontaan. Hoitojaksosta peritään asiakasmaksua 11,60 euroa/vrk (v. 2022). Lisätietoa hoivakodeista Linkki hoivakotiportaalista . Hoitojaksolle mentäessä omaishoitaja täyttää taustatietolomakkeen ja toimittaa sen palvelutaloon. Hoitojaksosta voit antaa palautetta oheisella lomakkeella. Palaute lyhytaikaishoidosta.

 

Omaishoitajan vapaan aikainen hoito palvelusetelillä 

Omaishoidon palveluseteleitä voit käyttää hoitajan palkkaamiseksi kotiin hoitamaan omaishoidettavaa.  Palvelusetelin arvo on 110 € ja yksi seteli vastaa yhtä lakisääteistä vapaapäivää. Palvelusetelistä ei peritä asiamaksua. Omaishoitaja voi valita palvelutuottajan kuntayhtymän kanssa sopimuksen tehneiden palvelutuottajien luettelosta. Omaishoidon palvelusetelistä saat lisätietoa palvelusetelioppaasta.

 

Sijaishoitaja

Omaishoitajana voit hankkia sijaishoitajan, jonka kanssa Karviainen tekee toimeksiantosopimuksen.  Omaishoitaja ja sijaishoitaja sopivat keskenään, pidetäänkö vapaat lyhyinä jaksoina vai pidempänä yhtämittaisena jaksona. Sijaishoidosta peritään asiakasmaksua 11,60 euroa/vrk (v. 2022).

Sijaishoitaja palauttaa sijaishoitoraportin  (Sijaishoitoraportti, omaishoito 2022) toteutuneista hoitopäivistä.  Sijaishoitajalle maksetaan toimeksiantosopimuksen mukainen palkkio toteutuneista hoitotunneista. Lisätietoa asiasta sijaishoidon ohjeesta.