Yksityisen elinkeinonharjoittajan palvelut


Talous- ja velkaneuvonnan avustuksella yksityinen elinkeinonharjoittaja, joka harjoittaa pienimuotoista yritystoimintaa, voi hakea käräjäoikeudelta yksityishenkilön velkajärjestelyä. Velkajärjestelyssä voidaan tietyin edellytyksin järjestellä myös toimivan, elinkeinonharjoittaja-muotoisen yrityksen velkoja. Yhtiömuotoisesta (Ay, Ky, Oy) yritystoiminnasta syntyneitä velkoja, joista yrittäjällä on henkilökohtainen velkavastuu, voidaan järjestellä vasta yritystoiminnan päättymisen jälkeen.

Jos yrityksesi on maksuvaikeuksissa, soita Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalveluun numeroon 029 502 4880 (arkisin klo. 9 – 16). Ruotsikielinen neuvonta vastaa torstaisin numerosta 029 502 4881. Jos Talousapu-palvelun arvion perusteella yritystoimintaa koskevat velkajärjestelyn ehdot täyttyvät, varaa aika talous- ja velkaneuvojalle.

Milloin yrittäjä voi päästä velkajärjestelyyn.

Hyödyllisiä linkkejä


Yritys-Suomi ja Talousapu-palvelusta lisätietoja löytyy sivulta www.yrityssuomi.fi

Suomen Yrittäjät Ry:n neuvontapalvelu jäsenyrityksille www.yrittajat.fi/neuvontapalvelu

Katso myös linkit yksityishenkilöiden palvelusta!