Toimeentulotuki


Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesijainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata hakijan ja hänen perheensä toimeentulo ja edistää itsenäistä selviytymistä. Toimeentulotuen avulla mahdollistetaan tuen saajan ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Toimeentulotukeen on oikeutettu kuntalainen, joka on tuen tarpeessa eikä voi saada toimeentuloa ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan, toimeentuloa turvaavien muiden etuuksien avulla, muista tuloista tai varoistaan, häneen nähden elatusvelvollisen ihmisen huolenpidolla tai muulla tavalla. (Toimeentulotukilaki 1412/1997)

Laki toimeetulotuesta on muuttunut siten, että perustoimeentulotuen myöntää Kansaneläkelaitos 1.1.2017 alkaen. Hakemuksen voi tehdä Kelaan sähköisenä, Kelan paperilomakkeella, puhelimitse tai asioimalla Kelan toimistossa. Lisätietoja www.kela.fi/toimeentulotuki.

Täydentävä- ja ehkäisevätoimeentulotuki


Karviaisen sosiaalitoimi vastaa täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisestä. Hakemuksen täydentävään tai ehkäisevään toimeentulotukeen voi tehdä sähköistä linkkiä käyttäen tästä tai tulostamalla täyttämällä lomakkeen tästä

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on tarkoitettu edistämään henkilön tai perheen omatoimista suoriutumista tai ehkäisemään syrjäytymistä ja pitkäaikaista riippuvuutta toimeentulotuesta. Täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea suoraan Karviaisen sosiaalityön ja taloudellisen tuen palveluista, tällöin hakemisen yhteydessä on esitettävä voimassa oleva Kelan päätös perustoimeentulotuesta.

Hakemus toimitetaan postitse osoitteeseen Karkkilan sosiaalitoimisto, Valtatie 26, 03600 Karkkila tai
Vihdin sosiaalitoimisto, Asemantie 30, 03100 Nummela.
Hakemuksen voi jättää myös sosiaalitoimiston ulkopuolella olevaan postilaatikkoon.