Työhön kuntoutuksen palvelut, Werstas työpajat


Perusturvakuntayhtymä Karviainen järjestää omana toimintana kuntouttavaa työtoimintaa Werstas työpajoilla Karkkilassa ja Vihdin Nummelassa.

Werstas on matalan kynnyksen työpaja, jolla pyritään parantamaan pitkäaikaistyöttömän asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ-, opiskelu- ja toimintakykyä tarjoamalla mielekästä asiakaslähtöistä kuntouttavaa työpajatoimintaa.

Toiminta Werstaalla on tavoitteellista ja sisältää työn lisäksi yksilöllistä ohjausta, verkosto yhteistyötä, arviointia sekä yhteisöllistä retki- ja ryhmätoimintaa.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua lain sallimissa puitteissa 1-4 päivää viikossa, 4-8 tuntia päivässä, jokainen omien tavoitteiden ja toimintakyvyn mukaan.

Lisäksi työhön kuntoutuksen palveluun voi sisältyä Werstaalla tai muussa Karviaisen toimipisteessä määräaikaista oppisopimuskoulutusta tai palkkatukityötä polkuna kuntouttavasta työtoiminnasta avoimille työmarkkinoille tai opiskeluun.

Yksikössä tehdään myös Karviaisen moniammatilliseen työ- ja toimintakykyselvitykseen liittyvää havainnoivaa työkokeilua ja ICF-raportointia.

Ohjaustyötä opiskeleville Werstas voi tarjota mielenkiintoisen työssäoppimispaikan.

Hakeutuminen Werstaalle tapahtuu Karviaisen sosiaaliohjaajien, sosiaalityöntekijöiden tai TE-toimiston kautta, jossa laaditaan aktivointisuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma.

Yhteystiedot: Sosiaalinen kuntoutus

Werstaan työtoiminnot


Muutto- ja kuljetuspalvelut, maatilan aputyöt, metalli- ja puutyöt, ompelu- ja kudonta, ruokapalvelut, tietokone- ja mediatyöt sekä muut asiakaskohtaisesti räätälöidyt pajatyöt.

Töitä tehdään useassa eri työpisteessä Karviaisen sisäisenä työnä, yrityksille ja yksityisille tilaaja-asiakkaille.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja myös työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Lue laki kuntouttavasta työtoiminnasta

Yhteystiedot


e-mail: etunimi.sukunimi(at)karviainen.fi

Työhön kuntoutuksen palvelut

Lähiesimies:
Leena Hyyryläinen 044 767 4948, Valtatie 26, 03600 Karkkila

Työnohjaajat:
Karkkila, Valurinkatu, 03600 Karkkila
Tomi Wahlroos  044 767 4956 ja Taisto Salo 044 467 5332
Vihti, Vihdintie 32, 03100 Nummela
Juha Lahti 044 045 6857, Kai Aulankoski 044 734 0905
ja Pauliina Vendelin 044 783 8171

Kihweli-ryhmän työnohjaajat:
Annukka Leskelä 050 405 2814
Katariina Wärri 040 531 8905