Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa työttömän asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttavan työtoiminnan jakson tulee olla pituudeltaan vähintään kolme kuukautta ja enintään 24 kuukautta. Laki ei rajoita kuinka monta kuntouttavan työtoiminnan jaksoa asiakkaalle voidaan peräkkäin järjestää. Kuntouttavan työtoiminnan vähimmäiskesto on neljä tuntia ja enimmäiskesto kahdeksan tuntia päivässä. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestettävä vähintään yhtenä ja enintään neljänä päivänä viikossa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä noudatetaan lakia kuntouttavasta työtoiminnasta. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan Sosiaalisen kuntoutuksen palvelujen kautta. Karviaisessa kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään esimerkiksi Werstas työpajoilla, yhdistyksissä, säätiöissä sekä kuntien omissa työyksiköissä.

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu sekä työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu.

Lisätietoa kuntouttavasta työtoiminnasta