Asunnonmuutostyöt


Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan korvata välttämättömistä asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä. Tällaisia asunnonmuutostöitä ovat esimerkiksi luiskat, kynnysten poisto ja ovien leventäminen.

Asunnonmuutostöitä haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen nettisivuilta kohdasta lomakkeet tai sähköisesti hakemuksen voi tehdä linkkiä käyttäen tästä. Pääsääntöisesti asunnonmuutostöitä arvioitaessa tehdään asiakkaan luokse kotikäynti, jossa ovat mukana Karviaisesta vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä sekä toimintaterapeutti tai fysioterapeutti.