Henkilökohtainen apu


Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa kotona ja kodin ulkopuolella, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain itse selviä.

Päivittäiset toiminnot ovat sellaisia toistuvia asioita, jotka kuuluvat yleisesti elämässä tapahtuviin toimintoihin. Tällaisia ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi esimerkiksi kaupassa tai viranomaispalveluissa. Kodin ulkopuolinen avustaminen sisältää työssä käymisen, opiskelun, harrastukset, yhteiskunnallisen osallistumisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisen.

Henkilökohtainen apu edellyttää henkilön omaa kykyä määritellä, missä tehtävissä ja toimissa apua tarvitaan, miten ja missä tilanteissa sitä tulisi järjestää. Jos avun ja avustamisen tarve perustuu pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan, tulee siihen vastata muulla tavoin kuin henkilökohtaisella avulla.

Henkilökohtaisen avun tarvetta ja sen määrää arvioidaan kotikäynnillä yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan ja tarvittaessa toimintaterapeutin kanssa. Arviossa otetaan huomioon asiakkaan yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne. Karviaisessa henkilökohtainen apu toteutetaan työnantaja- ja palveluottajamallilla.

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen nettisivuilta kohdasta lomakkeet tai sähköisesti hakemuksen voi tehdä linkkiä käyttäen tästä.

Henkilökohtaisen avun ohje koronavirusepidemian ajalle