Koneet, välineet ja laitteet


Vammaiselle henkilölle korvataan vammaispalvelulain mukaan hänen vammansa tai sairautensa edellyttämän tarpeen mukaisesti kokonaan tai osittain kustannukset, jotka hänelle aiheutuvat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta. Tarvetta arvioidessa huomioidaan, missä määrin haettava väline tai laite on tarpeellinen ja toisaalta välttämätön vamman johdosta jokapäiväisessä elämässä suoriutumisessa. Korvauksen ulkopuolelle jäävät kuitenkin lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävät välineet, koneet ja laitteet.

Koneita, laitteita ja välineitä haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen nettisivuilta kohdasta lomakkeet tai sähköisesti hakemuksen voi tehdä linkkiä käyttäen tästä.