Palveluasuminen


Palveluasumista voidaan järjestää vaikeavammaiselle, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisissä toiminnoissaan jatkuvaluonteisesti vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti. Avun tarve ei kuitenkaan ole pääasiassa sairaanhoidollista- tai muuta erityisosaamista vaativaa, jatkuvasti tai pitkäaikaisesti. Palveluasumista voidaan järjestää omaan asuntoon tai palvelutaloon.

Palveluasumista haetaan vammaispalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen nettisivuilta kohdasta lomakkeet tai sähköisesti hakemuksen voi tehdä linkkiä käyttäen tästä.