Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut


Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalvelua voi hakea työ- ja opiskelumatkoihin sekä asiointi- ja virkistysmatkoihin asuinkunnan alueella tai naapurikuntiin. Vammaispalvelulain mukaisesti asiointi- ja virkistysmatkoja voidaan myöntää 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat maksetaan Sote 2-taksikortilla, lukuun ottamatta omavastuuosuutta, jonka asiakas maksaa matkan päätyttyä suoraan taksille.

Kuljetuspalvelua haetaan kuljetuspalveluhakemuksella, joka löytyy Karviaisen nettisivuilta kohdasta lomakkeet. Pääsääntöisesti kuljetuspalvelutarvetta arvioitaessa tehdään asiakkaan luokse kotikäynti, jossa ovat mukana Karviasesta vammaispalvelun sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä.

Myönteisen päätöksen saatuaan asiakas saa parin viikon kuluessa taksikortin sekä ohjeet kortin käytöstä postissa kotiinsa.

Kuljetuspalvelun käyttöohje

Kuljetukset 2019 -projekti