Ilmoitukset yksityisistä sosiaalipalveluista


Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunnalle tehtävä ilmoituslomake yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan. Aluehallintovirasto pitää rekisteriä alueensa kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialoista. Aluehallintovirasto ottaa palveluntuottajan sosiaalipalvelujen rekisteriinsä kunnan antaman puoltavan lausunnon jälkeen. Ilmoitus löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta perhe- ja sosiaalipalveluiden osiosta tai kohdasta Asioi verkossa > Lomakkeet >Perhe- ja sosiaalipalvelut. Lomakkeen voit ladata myös tästä.

Karviaiselle osoitetut ilmoitukset ja lausuntopyynnöt lähetetään osoitteella Ptky Karviainen, Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista, PL 114, 03101 Nummela tai sähköpostitse osoitteeseen: posti@karviainen.fi

Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje

Kuntakirje – Henkilökohtainen apu

Omavalvonta

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

Alla olevat palveluntuottajat ovat tehneet asianmukaisen ilmoituksen toiminnastaan ja heidät on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.


Yhteenveto palveluntuottajista
Yksityisten, ilmoituksenvaraisten koti- ja tukipalvelujen tuottajien rekisteriseloste

Aalto Avustajat / Suomen Avustajapalvelut

www.aaltoavustajat.fi
050 434 4456, asiakas@aaltoavustajat.fi
Henkilökohtaista apua vammaisille, vammautuneille, pitkäaikaissairaille ja ikäihmisille.

AddSecure Smart Care Oy

www.addsecure.fi
Asiakaspalvelu puh. 010 408 8117, asiakaspalvelu@addsecure.com
Tarjoamme älykkäitä turvapuhelin sekä turvakelloratkaisuja tukemaan itsenäistä kotona asumista.

AML-Palvelut Oy

www.amlpalvelut.fi
Anne Lindholm (09) 222 2006, 040 843 2548, anne.lindholm@amlpalvelut.fi

 • kotihoito, omaishoidon lomitus, ikäihmisten ja vammaisten henkilökohtaista avustamista, sis. mm. ruoka-apu, peseytymisapu, ulkoilu- ja asiointiapu, kodinhoito ja vaatehuolto sekä puutarha- ja pihatyöt

Anja Peltonen Tmi

www.sisustustupa.fi
Anja Peltonen 045 129 7364, sisustuskahvila@gmail.com

 • kotipalvelun tukipalvelut: ruoka-,vaate- ja siivoushuolto, asiointiapu, ulkoilu, henkilökohtainen apu

Apu-Ahonen Ky

www.apuahonen.fi
Susanna Ahonen 044 556 5848, apuahonen@apuahonen.fi

 • siivouspalvelut, avustuspalvelut, tukipalvelut, omaishoitajien sijaistukset, pihatyöt, lastenhoito, ruokapalvelut, henkilökohtainen apu, korjauspalvelut, remonttipalvelut

Apu Jyki

 http://www.apujyki.fi
Jyrki Kivelä p. 050 469 2373, apujyki@outlook.com

Vanhuksille ja vammaisille

 • kotipalvelujen tukipalveluja (mm. saattaja- ja asiointipalvelut) sekä muita kotona asumista tukevia ja turvallisuutta lisääviä palveluja (mm. pihatyöt ja pienet remontit
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. liikunta ja erilaiset matkat)

Arjan Kotihoitopalvelu

Arja Munnukka 050 328 2778

 • kotiapua ja henkilökohtaista avustamista sekä siivousta, ruoanlaittoa ja saunotusta

ATP-Works Oy

Perushoitaja Susanna Koponen 050 545 5657

 • kotihoitoa

Aurinkoinen Kotipartio Oy

www.aurinkoinenkotipartio.fi
Inge Kuppart 050 502 6300, info@aurinkoinenkotipartio.fi

 • siivoukset, ikkunapesut, pihatyöt, asiointiapu

Avustaja.fi Avustajapalvelut/Citywork Avustajapalvelut Oy

www.avustaja.fi
Asiakaspalvelu 040 723 6424, avustaja@citywork.fi

 • henkilökohtaisen aavun palvelu sekä muut tukipalvelut kotona ja kodin ulkopuolella kuten asiointi-, siivous-, ulkoilu-, kodinhoito ja lastenhoitoapu.

Care Help

Lähihoitaja Tarja Pitkäniemi 044 022 0961, carehelptarja@gmail.com

 • kotihoitoa ja kotipalvelua

City Nurse Oy

Anitta Tanskanen / ani.tanskanen@gmail.com, puh 040 750 9648

 • kotipalvelun tukipalvelut: ruoka-,vaate- ja siivoushuolto, sekä asiointi- ja saattoapu sekä henkilökohtainen apu.

Etäpalvelu Helmi Oy

www.etapalvelu.helmi.fi
Toimitusjohtaja Laura Teittinen p. 040 960 5266, etapalveluhelmi@gmail.com

 • hyvinvointia tukevia etäpalveluita kotiin helppokäyttöinen kuvapuhelinpalvelu organisaatioille ja omaishoitajille. Kuvapuhelimen voi ostaa seniorille lisäturvaksi kotiin omaisyhteudenpitoa varten.

Evästä.fi- kauppapalvelu Karviaisen alueella

Tilaukset : www.k-supermarket.fi/vihti tai 044 796 1066
K-Supermarket Vihti, kauppias Timo Laukkanen

HL-Hoiva

www.hlhoiva.fi

Lähihoitaja Hanne Lahti, 050 3397 311, kotipalvelu@hlhoiva.fi

 • kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut (asiointi, ateria, vaatehuolto, siivous ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut).
 • henkilökohtainen apu

Hoivapalvelu Kotitorppa

www.kotitorppa.fi
Jaana Kinnunen 041 545 5874, jaana.kinnunen@kotitorppa.fi

 • lasten hoito, iäkkäiden ja mm. vammaisten henkilöiden henkilökohtainen avustaminen/kotiapu sekä omaishoitajien sijaistus

Hoivapalvelu Metsätähti Oy

www.metsatahti.fi 
Heidi Hakanen 050 433 2526

 • hoivapalvelut sekä muut kotipalvelut

HoivaTen Oy

www.hoivaten.fi
050 300 9822, asiakaspalvelu@hoivaten.fi
Sairaanhoitaja Eila Airas, lähihoitaja Hannele Nikander ja Elina Kaitajärvi

 • kotipalveluiden tukipalvelut; asiointi- ja ulkoiluapu, ruoka- ja vaatehuolto, siivous
 • henkilökohtainen avustus ikääntyneillle ja vammaisille
 • omaishoitajan sijaisuudet
 • tilapäinen lastenhoitoapu

Hoivates Oy

www.hoivates.fi
Elina Maaninka 0400 211 949, hoivates@gmail.com

 • kotipalvelu

Häme Food Oy

www.hamefood.fi
010 321 6040

 • kauppakassi-, kotiateria- ja asiointipalvelut

Ateroiden toimituspäivä keskiviikko, jolloin toimitetaan koko viikon tarve kerrallaan. Aterian hinta 6,90€/kpl ja toimituskulu 3,00€/käyntikerta.

Ihmiselle

http://ihmiselle.net
Kuntoutuksen lähihoitaja Liisa Kouvalainen os. Pölönen p. 040 416 7897
liisapolonen@gmail.com, facebook.com/IHMISELLE/

 • kotipalvelu ja kotipalvelujen tukipalvelut (asiointipalvelut ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä siivous)
 • henkilökohtainen apu ja omaishoitajien lomitus

Ines Blueberry Tmi

www.inesblueberry.fi
Irene Maatraiva 040 703 7670, info@inesblueberry.fi

 • siivous, kodinhoito, ulkoilu, ruuanlaitto, pihan ja puutarhan hoito sekä vaatehuolto ikäihmisille Karkkilan alueella.

Jeezaamo Oy

www.jeezaamo.fi
puh. 045 787 060 75, info@jeezaamo.fi

 • kotisiivous, asiointiapu, ystävänpalvelu

JelpPasi Oy

www.jelppasi.fi

Pasi Lehtola 0400 419 558, pasi@jelppasi.fi
JelpPasi Oy tarjoaa kotihoidon tukipalveluita vanhuksille ja vammaisille sisältäen esimerkiksi:

 • ruoka- ja vaatehuollon (mm. kauppakäynnit) ja avustamisen
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut (mm. ulkoilu- ja asiointiavun tai tietoteknisten laitteiden käytössä opastamisen
 • vaativammat siivoustyöt (mm. ikkunoiden pesu korkealta tai vuosisiivoukset kodinkoneiden takaa)

Johanna Pasanen Tmi

tmi.johanna.pasanen@gmail.com, 040 757 2357

 • ikäihmisille ja lapsiperheille kotipalvelujen tukipalvelut
 • mm. siivous, ruokahuolto, ulkoilu, asiointiapu, lastenhoito

Kaarikeskussäätiö sr

www.kaarikeskus.fi
Kotihoito: vastaava sairaanhoitaja Petra Paalanen 050 594 6047
petra.paalanen@kaarikeskus.fi

Karkkilan Hoito- ja kotipalvelu

Sari Bäckström 0400 777 366

 • siivouspalvelua Karkkilan alueella

Kaunialan Sairaala Oy

www.kauniala.fi
Kotihoidon koordinaattori 043 826 6873
Monipuolisia palveluita ikäihmisille kotiin, kotihoitoa ja hoivaa ja kuntoutusta sekä kotihoidon tukipalveluja.

Koti Sydäntä Lähellä

Eeva Manninen-Immonen 040 8098 603, kotisydantalahella@gmail.com

 • kodin tukipalvelut sisältäen kerta- ja ylläpitosiivoukset sekä henkilökohtaisen avun monipuoliset palvelut.

Kotihoito Mummonmökki Oy

Suvi Ikonen
p. 044 975 3755
info@kotihoitomummonmokki.fi
Kokonaisvaltaista kotipalvelua vanhanajan henkeen

Kotihoitopalvelu Mimmit ja Minna

kotiapu@kotihoitopalvelu.fi
Minna Rintamäki 045 807 6159

 • henkilökohtaista avustamista ja arjen askareiden hoitoa
 • kotisiivoukset

Kotipalvelu Autan Oy

www.kotipalveluautan.fi
Lähihoitaja Katri Nykänen 040 536 5750. katri.nykanen@kotipalveluautan.fi
Kotipalvelua ikääntyneille, vammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja lapsiperheille.

 • asiointi-,virkistys-, saattaja-, ulkoilu- ja ateria-apua
 • sosiaalista tukea

Kotipalvelu Iloita Oy

www.iloita.fi
Tuija Nykänen, 045 787 10735, tuija.nykanen@iloita.fi
Henkilökohtaista apua ikäihmisille ja vammaisille

 • mm. ystävä- ja virkistyspalvelu, kodinhoito-, asiointi-, saattaja-, ulkoilu- ja ateria-apu, veteraanipalvelut
 • tukea lapsiperheille
 • pienet pihatyöt

Kotipalvelu Siskot Service Oy

siskotservice@gmail.com
Elsi Tyni 044 0456 238, Nina Sundell 0500 447 872

 • ylläpitosiivous, perussiivous, tekstiilihuolto ja henkilökohtainen avustamis- ja asiointipalvelu

Kotipalvelu Ykköset Oy

www.kotipalvelu1.fi
Veera Leppänen 0400-717 595
Asiakaspalvelu 020 7411 690, vihti.avustus@kotipalvelu1.fi, kotipalvelu@kotipalvelu1.fi

 • henkilökohtaista apua oma-avustaja mallilla sekä kotihoitoa, siivousta ja asiointiapua

Kotisairaanhoitokaksikko

www.kotisairaanhoitokaksikko.fi
Pia Söderlund 040 550 6390, Maritta Toivonen 0400 830 864, posti@kotisairaanhoitokaksikko.fi

 • kotisairaanhoitoa ja henkilökohtaista avustamista

Kotiterveyspalvelu Henriikka

www.kotihenriikka.fi
johanna.tuhkanen@kotihenriikka.fi, 044 211 9293
Terveydenhoitaja Johanna Tuhkanen
Kotipalvelut ikäihmisille

 • omaishoito, kodin tukipalvelut, asiointiapu, virkistys ja sosiaalinen tuki

Kotityöpalvelu Kumpula

www.ktp-kumpula.fi
Hannele Kumpula p. 044 987 0816, hannele@ktp-kumpula.fi

 • kotipalvelujen tukipalvelut (avustus, siivous, ruuanlaitto, asiointiapu ja pihatyöt)
 • omaishoitajan lyhytaikainen lomitus

Kristiina Purje Tmi

Kristiina Purje 044 2529400, kristiina.purje@hotmail.com

 • Siivous, asiointi- ja saattaja-apu

Loistohoiva Uusimaa

www.loistohoiva.fi
puh. 010 850 9510

 • omaishoitajien sijaistus ja muu kotihoivapalvelu. Tarkemmat tiedot loistohoiva.fi/hoivapalvelut

Maarit Parkkinen Tmi

Lähihoitaja Maarit Parkkinen 040 513 2432
Toiminta Karkkilassa ja lähialueilla

 • hoiva- ja kotipalvelua
 • siivousta
 • henkilökohtaista avustamista, lastenhoitoa, ulkoilu- ja asiointiapua

Margit Sahrman

www.margit.net
p. 050 347 0255, info@margit.net, margit.sahrman@marketday.fi

 • omaishoidon sijaistaminen
 • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut kuten avustaminen retkillä, liikunta- harrastuksissa ja ulkoilussa
 • piha- ja puutarhatöitä

Marimax Oy

www.marimax.fi
Mari Matveinen p. 0400 756 956, marimaxsiivous@gmail.com

 • kotisiivous

Mehiläinen Ateriaali Oy

asiakaspalvelu 020 581 3660, www.mehiläinen.fi

 • kotiateriapalvelut, asiakas voi valita ateriat kuuden viikon ruokalistasta

Maritan KotiHoito

Maritta Ilmonius 050 533 5859

 • siivouspalvelua Karkkilan alueella

Memmustiina

Merja Lehtonen 045 133 1148, memmustiina64@gmail.com

 • kotityöpalvelu ikäihmisille ja vammaisille sekä hieronta kotikäynteinä

Menumat Oy

www.menumat.fi
020 796 1550, asiakaspalvelu@menumat.fi

 • suomalainen Menumat tarjoaa helpon ja herkullisen ateriapalvelun koteihin.

Palvelussa asiakas saa valita itse omat suosikkiruoat laajalta ruokalistalta. Haluttaessa mukaan saa helppokäyttöisen ja turvallisen ateriapalvelulaitteen, jossa ruoat säilyvät hyvinä ja jonka avulla ne on helppo lämmittää omana ruoka aikana.

Tilaa kotiin Rehti Lunssi-ateriat
Menumatin toiminta korona-aikana
Yksityisasiakkaan ruokalista

MiNi Kotipalvelut

www.minikotipalvelut.fi
Miia Niskala 044 9789 262
minikotipalvelut@gmail.com

 • Kotipalvelujen tukipalvelut (mm. siivous, ikkunoiden pesu, ruokahuollossa avustaminen asiointiapu, tilapäinen lastenhoito)
 • Pienet pintaremontit ja tukikaiteiden ym. asennukset
 • Piha- ja puutarhatyöt (mm. kitkentä, nurmen leikkuu, lumityöt)

Moniapu Vakkinen

www.moniapuvakkinen.fi
Sini Vakkinen 050 575 1893, moniapuvakkinen@moniapuvakkinen.fi

 • kotisiivous, tilap. lastenhoito, koti- ja asiointiapu

Muutoksen voima kotipalvelut

www.muutoksenvoima.fi
Tarja Ahonen 040 594 0114, muutoksenvoima@gmail.com

 • kotipalveluja arjen tueksi: kauppa-apu, siivoukset, koti- ja pihatyöt, arjen ja kodin organisointi, ammatillinen tukihenkilöpalvelu

Naolli Oy

Olga Khaykicheva 044 3707 075, naolli.oy@gmail.com

 • siivouspalvelut

Palvelukauppa Kodinonni

www.palvelukauppakodinonni.fi
puh 020 7545 955

 • kotihoito ja hoivapalvelut, avustaminen, omaishoitolomitukset, jalkahoidot, kodinhoito, siivous ja pihatyöt

Sairaanhoitopalvelu Aamuvirkut

www.aamuvirkut.com

Päivi Tuominen p. 045 666 1177, aamuvirkut@gmail.com

 • Kotisairaanhoito, kotipalvelu, henkilökohtainen avustaminen, lääkehoito, myös lapsiperheet, erityislapsen hoito, omaishoitajien sijaistaminen, myös ruotsinkieliset asiakkaat

Suomen Avustajapalvelut / Suomen Sotekumppanit

www.suomenavustajapalvelut.fi

050 434 4456, asiakas@suomenavustajapalvelut.fi

 • henkilökohtainen apu

Tmi Johanna Pasanen

Johanna Pasanen p. 040-757 2357, tmi.johana.pasanen@gmail.com

Ikäihmisille ja lapsiperheille

 • kotipalvelujen tukipalvelut (mm. siivous, ruokahuolto, ulkoilu, asiointiapu)
 • lastenhoito
 • kysy myös pienistä puutarhatöistä

Tmi Sirpa Katila

040 830 6777, sirpa.katila@hoitolamaininki.fi

 • kotipalvelun tukipalvelut (mm. kaupassa käynti, siivous, ruuanlaitto, suihkutus, asiointiapu)

Uudenmaan Siivous- ja Kiinteistönhoitopalvelut

www.laatusiivoukset.com
010 279 3290, asiakaspalvelu@uudenmaansiivous.com

 • kotisiivous, ikkunapesu, kiinteistönhoitopalvelut kuten räystäiden puhdistukset, lumen luonti, nurmikon leikkuu, terassien ja aitojen kunnostukset

Vihdin kotiapu

Tea Kolehmainen 040 773 0801

 • siivoukset, asiointipalvelu, lastenhoito

Viisi Vuodenaikaa Oy

Yhteyshenkilö. palvelujohtaja Heidi Hakanen 050 471 9660, heidi@viisivuodenaikaa.com

 • henkilökohtaisen avun palveluita lapsiperheille, vammaisille ja vammautuneille henkilöille sekä ikääntyneille

4 ward

Tuula Mäkinen 040 767 6773, tuula.makinen@kolumbus.fi

 • ikäihmisten ja lasten hoito tai avustaminen, pihatyöt, pikku remontit (minimipalveluaika 5h)