Ilmoitukset yksityisistä sosiaalipalveluista


Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annettua lakia (603/1996) sovelletaan sellaisiin yksityisiin sosiaalipalveluihin, joita palvelujentuottaja antaa korvausta vastaan liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla, jollei lailla toisin säädetä.

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sosiaalihuollosta vastaavalle monijäseniselle toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja annetaan. Kunnalle tehtävä ilmoituslomake yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta.

Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta kuuluu asianomaiselle aluehallintovirastolle ja sille kunnalle, jossa palveluja annetaan.

Karviaisen valvontasuunnitelma

Aluehallintovirasto pitää rekisteriä alueensa kunnissa toimivista yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista ja niiden toimialoista. Aluehallintovirasto ottaa palveluntuottajan sosiaalipalvelujen rekisteriinsä kunnan antaman puoltavan lausunnon jälkeen.
Lupa- ja valvontaviranomaiset tarkensivat tapaa, jolla pienten kotipalveluyritysten vastuuhenkilöjärjestelyt rekisteröidään.
Avin tiedotteen 6.6.2022 pääset lukemaan tästä linkistä
Ilmoitus löytyy aluehallintoviraston verkkosivuilta perhe- ja sosiaalipalveluiden osiosta tai kohdasta Asioi verkossa > Lomakkeet >Perhe- ja sosiaalipalvelut. Lomakkeen voit ladata myös tästä.

Karviaiselle osoitetut ilmoitukset ja lausuntopyynnöt lähetetään osoitteella Ptky Karviainen, Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalveluista, PL 114, 03101 Nummela tai sähköpostitse osoitteeseen: posti@karviainen.fi

Ilmoituksenvaraista toimintaa koskevat ohjeet ja ilmoituslomakkeen täyttöohje

Kuntakirje – Henkilökohtainen apu

Omavalvonta

Omavalvonta sosiaalipalveluissa

Linkin alla olevat palveluntuottajat ovat tehneet asianmukaisen ilmoituksen toiminnastaan ja heidät on merkitty yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien rekisteriin.