Hammashoito, työikäisten palvelulinja


Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suun terveydenhuolto vastaa jäsenkuntien kaiken ikäisten asukkaiden suun ja hampaiston ennaltaehkäisevästä ja korjaavasta hoidosta sekä kiireellisestä hoidosta.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään kaikille hoitoon hakeutuville ensisijaisesti puhelimitse. Arviointi perustuu hammaslääketieteellisiin ja lääketieteellisiin seikkoihin ja sen perusteella määräytyy hoidon tarpeen kiireellisyys. Hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito järjestetään potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin viimeistään 6 kuukaudessa.