Lasten ja nuorten hammashoito


Perusturvakuntayhtymä Karviaisen suun terveydenhuollon lasten ja nuorten hammashoito toteutetaan elokuusta 2009 lähtien valtioneuvoston antaman asetuksen “Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta” mukaisesti.

Asetus löytyy osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090380

Koululaisen huoltajaa pyydetään täyttämään esitietolomake hammashoitoa varten. Lomake palautetaan hammashoitolaan ensimmäisen käynnin yhteydessä.

Neuvolaikäiset lapset


Kaikki 2, 3½ ja 5½- vuotiaat lapset kutsutaan hammashoitolaan suun terveystarkastukseen. Tarkastuksen yhteydessä määritellään yksilöllinen hoitoväli kariesriskin perusteella. Mikäli terveystarkastuksessa ilmenee tarvetta hoitoon, annetaan hoitoaika hammaslääkärille.

Alakoulun oppilaat


Hammaslääkäri tarkastaa 3.vuosiluokan ja suuhygienisti tarkastaa 1. ja 5. vuosiluokan oppilaiden hampaat. Käynnillä hammaslääkäri tai suuhygienisti tutkii suun terveyden ja arvioi, kuinka suuri riski lapsen hampailla on reikiintyä.

Arvion perusteella laaditaan yksilöllinen hoitosuunnitelma. Huoltajia informoidaan koulun sähköisellä reissuviholla etukäteen tulevasta tutkimusajankohdasta.

Tutkimus tehdään koulusta riippuen joko koulun omissa tiloissa tai hammashoitolassa. Tutkimuksen jälkeen oppilaille annetaan mukaan kotiin vietäväksi tiedote, mistä selviää tutkimuksen tulos.

Mahdollisen hoitoajan varaavat huoltajat itse ajanvarauksesta puhelin 09 4258 2078. Oppilaiden kuljetus hammashoitolaan on huoltajien vastuulla. Neljäsluokkalaisille järjestetään koululla ryhmätyötyyppisesti terveystietotunti.

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat kantavat vastuun lapsensa suun terveydestä. Karieksen hallinnasta annetun Käypä hoito – suosituksen mukaankin http://www.kaypahoito.fi kariesta hallitaan ensisijaisesti terveellisin elintavoin. Nämä elintavat luodaan ja niitä ylläpidetään kodeissa.

Yläkoulun oppilaat


Yläkoululaisten hampaat tarkastetaan 8. vuosiluokalla kevätlukukaudella hammashoitolan tiloissa poikkeuksena Otalampi, jossa tutkimus tehdään koulun tiloissa. Tutkimuksen jälkeen oppilaille annetaan tiedote kotiin vietäväksi, mistä selviää tutkimuksen tulos. Mahdollisen hoitoajan varaavat huoltajat itse ajanvarauksesta puhelin 09 4258 2078. Oppilaiden kuljetus hammashoitolaan on huoltajien vastuulla.

Peruskoulun jälkeen hammashoitoon hakeutuminen on nuoren itsensä ja hänen huoltajan vastuulla. Hammashoitolasta annetaan suositus seuraavan tutkimukseen ajankohdasta kirjallisesti silloin, kun nuori peruskoulun aikana käy viimeisen kerran hammashoidossa.

Hammashoito terveyskeskuksissa on maksutonta alle 18-vuotiaille. Peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään maksu 50,80 € kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

On ensiarvoisen tärkeää, että vanhemmat kantavat vastuun lapsensa suun terveydestä. Karieksen hallinnasta annetun Käypä hoito – suosituksen mukaankin www.kaypahoito.fi kariesta hallitaan ensisijaisesti terveellisin elintavoin. Nämä elintavat luodaan ja niitä ylläpidetään kodeissa.

Opiskelijat


Toisen asteen päätoimisilla opiskelijoilla on oikeus käyttää opiskelupaikkakunnan suun terveydenhuollon palveluita kotipaikasta riippumatta. Olisi hyvä, että hampaat tarkastettaisiin ainakin kerran opiskelun aikana. Samalla annettan neuvoja, miten itse saa pidettyä suunsa terveenä.

Hammashoito terveyskeskuksissa on maksutonta alle 18-vuotiaille. 18 vuotta täyttäneiltä perittävät maksut löytyvät täältä. Peruuttamatta ja käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta peritään maksu 50,80 € kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.

Ajanvaraus kaikkiin Karviaisen hammashoitoloihin numerosta (09) 4258 2078. Varatut vastaanottoajat voi perua myös sähköpostitse osoitteeseen hammashoito@karviainen.fi .