Oikomishoito


Hampaiden oikomishoitoa tarjotaan alle 18 –vuotiaille Sosiaali- ja terveysministeriön antaman ohjeen mukaisesti. Purentavirheen vaikeusaste arvioidaan 10-portaisella asteikolla. Hoidossa etusijalla ovat luokkien 10–8 purentavirheet. Luokkaan 7 kuuluvista purennoista hoidetaan ne, joiden arvioidaan pahenevan aikaa myöten.

Ne purentavirheet, jotka Sosiaali- ja terveysministeriön yhtenäisten kiireettömän hoidon perusteiden (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:5) mukaan hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa:

  • Luokka 10: Huuli- ja suulakihalkioihin liittyvät poikkeamat, vaikea-asteiset leukojen ja pään alueen kehityshäiriöt sekä suun alueen vaurioiden jälkitilat
  • Luokka 9: Usean hampaan puuttumisesta johtuva purennan toiminnan selkeä haitta, purenta, jossa alaleuka ja yläleuka ovat huomattavan virheellisessä asemassa toisiinsa nähden, erittäin vaikea avopurenta, puhkeamatta jäänyt yläetuhammas
  • Luokka 8: Purenta, jossa alaleuka ja yläleuka ovat virheellisessä asemassa toisiinsa nähden, vaikea avopurenta, syväpurenta, risti- tai saksipurenta, joka aiheuttaa toiminnallista haittaa, huomattava hampaiston ahtaus, menetetyt tai puuttuvat yläetuhampaat, hammastapaturmien jälkitilat, puhkeamatta jääneet hampaat, pysyvien hampaiden ankyloosit (kiinnittyminen luuhun).
  • Luokka 7: Suuri ylipurenta, syväpurenta, jonka arvioidaan syvenevän, tai avopurenta, selvä hampaiston ahtaus tai aukkoisuus, hampaiston poikkeavuudet ja tilat, joihin liittyy pysyvän hampaan puhkeamatta jäämisen riski.

Oikomishoidon aloittamisesta päättää oikomishoidon erikoishammaslääkäri. Hoidon paras ajankohta arvioidaan yksilöllisesti.