Karviaisen terapia- ja psykologipalvelut


Yksikössä työskentelevät lasten ja nuorten terveyskeskuspsykologit, puheterapeutit ja toimintaterapeutti. Psykologit auttavat 0-18 vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä vaikeuksissa. Puheterapeutit auttavat 0-7 vuotiaiden lasten kielen kehitykseen ja puheeseen liittyvissä vaikeuksissa. Toimintaterapeutti auttaa 0-7 vuotiaiden lasten hahmotukseen ja motoriikkaan liittyvissä vaikeuksissa.

Saatavat palvelut


  • Lapsen tilanteen kartoitus yhdessä perheen kanssa
    • Perheen luvalla arviossa huomioidaan myös esim. päivähoidosta tai koulusta saatavilla oleva tieto tilanteesta.
  • Tarvittaessa tarkemmat tutkimusjaksot.
  • Vanhempien, lapsen ja kasvatuskumppaneiden tukeminen ja ohjaaminen.
  • Lapsen yksilölliset kuntoutusjaksot (esim. puhe- ja toimintaterapia), lapsen ja perheen tukikeskustelut
  • Lapsen taitoja ja vanhemmuutta tukevat ryhmät

Yhteystiedot


Puheterapeutti,Psykologi, toimintaterapeutti

Karkkilan toimipisteessä työskentelee terveyskeskuspsykologi ja puheterapeutti. Terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori, opettaja, lastentarhanopettaja tai lastensuojelu ohjaa lapsen psykologille ja/tai puheterapeutille lähetteellä, mutta vanhemmat voivat ottaa työntekijöihin yhteyttä myös ilman lähetettä. Työntekijä ottaa yhteyttä asiakkaaseen lähetteen saatuaan.

Vihdin toimipisteessä työskentelee kuusi terveyskeskuspsykologia, kolme puheterapeuttia sekä kaksi toimintaterapeuttia. Terapia- ja psykologipalveluiden työntekijät työskentelevät sekä itsenäisesti että moniammatillisena työryhmänä. Ohjaus terapia- ja psykologipalveluihin tapahtuu neuvoloiden terveydenhoitajien, lääkäreiden tai alueellisten erityislastentarhanopettajien lähetteillä. Koululaiset ohjautuvat terveyskeskuspsykologin vastaanotolle koulun lähetteellä. Lähetteen perusteella arvioidaan tutkimusten tarve ja otetaan yhteyttä perheeseen. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä työntekijöihin myös ilman lähetettä. Moniammatillisen työryhmän asiakkaina ovat sellaiset alle kouluikäiset lapset, joilla on arvioinnin ja tuen tarvetta usealla kehityksen osa-alueella. Työryhmätyöskentely varmistaa sen, että tutkimukset, niiden ajoitus sekä mahdollinen kuntoutus toteutuvat asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Kasvun ja hyvinvoinnin omavalvontasuunnitelma 2022

Lääkinnällinen kuntoutus


Lääkinnällinen kuntoutus on osa sairaanhoitoa. Tavoitteena on yksilön ruumiillisen, henkisen ja sosiaalisen toiminta- ja suorituskyvyn parantaminen tai huonontamisen ehkäiseminen. Lääkinnällisen kuntoutuksen ensisijainen peruste on lääketieteellinen. Arviointi perustuu yksilön vammaan tai sairauteen. Tarpeen arvioinnin suorittaa yleensä lääkäri tai muu asiantuntija toimenpiteen luonteesta riippuen. Lääkinnällisen kuntoutuksen toimenpidettä haetaan kotikunnan terveyskeskuksesta. Hakemuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella ja asiantuntijan suosituksella varustettuna lääkinnälliselle kuntoutustyöryhmälle.

Lasten ja nuorten (alle 18-vuotiaat) lääkinnällisen kuntoutustyöryhmän yhteystiedot:
Lasten ja nuorten kuntoutustyöryhmä kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen tiistai.

Maksusitoumusaloitteet ja terapiapalautteet pyydetään toimittamaan postitse, sähköisesti tai soittamalla:
Terapia- ja psykologipalvelut
Ojakkalantie 10 , 03100 Nummela
puh. 050 372 2381