Ajankohtaista koronarokotuksissa

Ennakkotieto THL:n suosituksesta: neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä (7.7.2022)


Ennakkotieto THL:n suosituksesta: neljännet koronarokotukset laajenevat loppukesästä ja tämänhetkisen arvion mukaan kolmen rokotteen sarjan jälkeen tehosterokotuksia annettaisiin seuraavasti:

🟢 15.8. alkaen kaikille 65 vuotta täyttäneille
🟢 1.9. alkaen kaikille 60 vuotta täyttäneille
🟢 1.9. alkaen kaikille 12–59-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin
Karviainen on varautunut laajentamaan koronarokotuksia THL:n arvion mukaisesti loppukesästä edellä mainittuihin ryhmiin.
‼️ Ajanvaraaminen puhelimitse tai itsepalvelussa EI ole vielä mahdollista ‼️
Ilmoitamme Karviaisen kotisivuilla sekä facebookissa kun ajanvaraaminen alkaa, tämän jälkeen voitte aloittaa ajanvaraamisen.

Neljännet koronarokoteannokset laajenevat iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet (9.5.2022)


Neljänsiä koronarokoteannoksia aletaan tarjoamaan Karviaisen alueella niille iäkkäille, jotka ovat järjestetyn kotihoidon tai omaishoidon piirissä sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat heikentyneet. THL antoi asiasta suosituksensa 5.5.2022.

Ketä uusi suositus koskee?

Uusi suositus koskee ikääntyneitä henkilöitä, ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita. Iäkäs henkilö on laissa määritelty sellaiseksi, jonka toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi tai korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. THL:n suosituksessa ei ole mainittu tarkkaa ikärajaa.

Koska 4. koronarokotteen voi saada?

Neljännen annoksen voi saada, kun kolmannesta annoksesta tai sairastetusta taudista on kulunut vähintään kolme kuukautta. Jos olet saanut kolmannen koronarokotteen ja lisäksi sairastanut koronavirusinfektion (yli kuusi viikkoa rokotuksen ja taudin välillä), ei tarvetta neljännelle annokselle ole.

Miten rokotteen saa?

Järjestetyn kotihoidon piirissä olevat henkilöt saavat rokotteen kotihoidon kautta. Omaishoidon asiakkaat voivat varata ajan tavalliseen tapaan puhelimitse takaisinsoittojärjestelmä (09) 4258 2400 tai sähköisesti osoitteesta www.koronarokotusaika.fi

THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia seuraaville ryhmille (25.3.2022)


Tehosteannoksen voi antaa kun kolmannesta annoksesta on kulunut vähintään 3 kuukautta. Tehosteannoksena THL suosittelee kokonaista annosta Comirnatya tai puolikasta annosta Spikevaxia.

Lähde: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/rokotteet-ja-koronavirus/rokotusjarjestys-ja-covid-19-taudin-riskiryhmat

Kolmansien koronarokotteiden ikäryhmät laajenevat Karviaisen alueella (31.12.2021)


Kolmannet koronarokotukset vain ajanvarauksella!

Pyydämme suosimaan sähköistä ajanvarausta https://www.koronarokotusaika.fi/ . Mikäli sähköisessä ajanvaruksessa ei ole aikoja näkyvillä Karviaisen rokotuspisteille, niitä ei ole varattavissa myöskään puhelimitse. Tällöin henkilökunta ei voi vaikuttaa asiaan ja pyydämme, että näissä tilanteissa ei soitettaisi koronarokotuslinjalle takaisinsoittojärjestelmään.

Koronarokotusten 3. ja 4. annokset VAIN AJANVARAUKSELLA! (31.12.2021)


  • Koronarokotusten 1. ja 2. annosten suhteen ei muutoksia > 1. ja 2. annokset ajanvarauksella ja walk in rokotuksissa. Lukuun ottamatta 5-11-vuotiaat riskiryhmät, vain ajanvarauksella!
  • Walk in rokotukset ovat ajanvarauksettomia rokotustapahtumia ja tällöin jonotusaikaa rokotukseen saattaa kertyä.
  • Mikäli sähköisessä ajanvaruksessa ei ole aikoja näkyvillä Karviaisen rokotuspisteille, niitä ei ole varattavissa myöskään puhelimitse. Tällöin henkilökunta ei voi vaikuttaa asiaan ja pyydämme, että näissä tilanteissa ei soitettaisi koronarokotuslinjalle takaisinsoittojärjestelmään.

Kaikilla 5-11-vuotiailla on nyt mahdollisuus varata aika koronarokotukseen Karviaisen alueella (31.12.2021)


5-11-vuotiaiden rokotukset vain ajanvarauksella (ei walk in mahdollisuutta).

Pyydämme suosimaan sähköistä ajanvarausta osoitteessa https://www.koronarokotusaika.fi/ 

THL suosittelee koronarokotusta riskiryhmiin kuuluville 5-11-vuotiaille lapsille ja riskiryhmien lisäksi kaikille 5-11- vuotiaille tarjotaan mahdollisuutta varata aika koronarokotukseen. 5–11-vuotiaille annettava koronarokote on BioNTech-Pfizerin Comirnaty, josta lapsille käytetään nimenomaan tälle ikäryhmälle tarkoitettua pienemmän annoksen sisältävää valmistetta. 

THL on laatinut listan 5-11-vuotiaiden riskiryhmistä, riskiryhmien listauksen löydät tästä linkistä 

Ennen ajanvarausta huoltajien on tärkeää tutustua alla listattuihin 5-11-vuotiaiden lasten riskiryhmien rokotuksissa huomioitaviin asioihin 

  • Alaikäinen voi itse päättää rokottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että lapsi tai nuori ikänsä ja kehitystasonsa perusteella on kykenevä päätöksen tekemään. Koska 5-11-vuotiaat eivät lähtökohtaisesti iänmukaisen kehitystasonsa vuoksi ole kykeneviä itse päättämään rokotuksestaan, tarvitaan koronarokotteen antamiseen lapsen kaikkien huoltajien suostumus. 
  • Suostumus annetaan kirjallisena erillisellä lomakkeella, suostumuslomakkeessa tulee olla kaikkien huoltajien allekirjoitus. Lomake annetaan rokotuspisteellä lasta rokottavalle hoitajalle. Mikäli suostumuslomaketta ei ole mukana, 5-11-vuotiasta lasta ei tällöin rokoteta.
  • Suostumuslomake tulostettavissa täältä: Huoltajan suostumus alaikäisen koronarokotukselle (PDF)

THL suosittelee toistaiseksi alle 30-vuotiaille miehille vain Biontech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotetta


THL ohjeistaa kuntia tarjoamaan alle 30-vuotiaille miehille ja pojille toistaiseksi ainoastaan Biontech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotetta. Pohjoismaisen seurantatutkimuksen mukaan sydänlihastulehduksia ilmenee suhteellisesti enemmän Modernan Spikevax-rokotteen kuin Biontech-Pfizerin Comirnatyn saaneilla, ja riski saada sydänlihastulehdus rokotuksen jälkeen on miehillä suurempi kuin naisilla.

Tutkimuksen mukaan koronarokotettujen sydänlihastulehdukset ovat ylipäätään harvinaisia, ja sydänlihastulehduksia ilmenee jatkuvasti erilaisten infektioiden seurauksena myös rokottamattomilla. Rokotuksen jälkeen havaittuja sydänlihastulehduksia on todettu eniten nuorilla miehillä kahden viikon sisällä toisen mRNA-rokoteannoksen saamisesta. Riski on naisilla ja vanhemmilla miehillä huomattavasti pienempi kummankin mRNA-rokotteen kohdalla.

Modernan Spikevaxia voidaan THL:n suosituksen mukaan tarjota kaikille 30 vuotta täyttäneille sekä alle 30-vuotiaille naisille. Comirnatya voidaan tarjota entiseen tapaan kaikille rokotettaville ikäryhmille. Koronarokotuksen voivat Suomessa saada kaikki 12 vuotta täyttäneet.

Karviaisen alueen toimintamalli alle 30-vuotiaiden miesten ja poikien rokotuksissa

8.10.2021 alkaen Karviaisen alueen rokotuspisteillä annetaan alle 30-vuotiaille miehille ja pojille Biontech-Pfizerin Comirnaty-koronarokotetta.

Milloin on rokotteen aika sairastetun koronavirustaudin jälkeen?


Sairastettu koronavirustauti suojaa valtaosaa ainakin 6 kuukauden ajan. Tämän takia sairastetun koronavirustaudin jälkeen rokottamisella ei ole kiirettä. Yleensä koronavirusrokote kannattaa antaa noin 6 kuukautta sairastetun koronavirustaudin jälkeen ja tätä aikaväliä noudatamme Karviaisen alueella. Immuunipuutteisilla ja iäkkäillä sairastetun taudin antama suoja voi olla heikompi. Heidän kohdallaan rokote voidaan antaa jo 3kk sairastetun taudin jälkeen. Jos rokotettava saa koronavirustaudin ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen välisenä aikana, noudatetaan samaa yllä olevaa periaatetta.