Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset


Päivitetty 19.4.2022

Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan. 

Karviainen suosittelee 

Karviaisen maskisuositus 

Koko väestön maskisuosituksesta luovutaan Karviaisen alueella THL:n linjauksen mukaisesti. Uusi suositus perustuu entistä voimakkaammin ihmisten omaan harkintaan maskin käytössä. 

Maskin käyttöä suositellaan edelleen julkisissa sisätiloissa ja liikennevälineissä: 

 • kun hakeudut koronaepäilyn vuoksi hoitoon tai testiin 
 • kun sinulla on hengitystieinfektion oireita, mutta kodin ulkopuolella liikkuminen on välttämätöntä 
 • kun tiedät altistuneesi koronavirukselle (esim. perheessä on todettu tartuntoja) ja kodin ulkopuoliset lähikontaktit eivät ole vältettävissä. 
 • kun vierailet tai asioit sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 

Oireisille suositellaan aina ensisijaisesti pysymistä kotona oireiden väistymiseen saakka. 

Koulujen ja toisen asteen oppilaitosten laajasta maskisuosituksesta luovutaan. Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia. Karviainen suosittelee, että kouluissa ja oppilaitoksissa on maskeja tarjolla niille oppilaille, jotka haluavat maskia käyttää. 

Maskisuositus ei koske työpaikkoja ja työskentelytilanteita, joissa maskien käyttö perustuu työsuojeluun ja asiakasturvallisuuteen.  Työnantajat ohjeistavat työntekijöitä tapauskohtaisesti riskiarvion mukaan. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö jatkaa maskin käyttöä. 

Lue tarkemmin THL:n tiedotteesta: https://thl.fi/fi/-/thl-n-yleinen-maskisuositus-poistuu-mutta-maskia-voi-oman-harkinnan-mukaan-edelleen-kayttaa

Osastovierailut 
 • Suosittelemme vahvasti välttämään vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske Karviaisen alueen hoiva-/asumispalveluyksiköitä, joissa vierailut tapahtuvat edelleen hoivakotien voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.  
 • Mikäli vierailut katsotaan välttämättömäksi, sallitaan vain yksi vierailija kerrallaan potilasta kohden. Vierailuista täytyy sopia henkilökunnan kanssa etukäteen.  
 • Vierailijoita koskee maskivelvoite. (Karviaisen suositus, voimassa toistaiseksi)  
Harrastustoiminta, yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset  
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston on kumonnut kokoontumisrajoitukset kokonaan 14.2.2022 alkaen, tiedotteeseen voit tutustua ESAVI:n tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932331 
 • Tapahtumat tulee järjestää terveysturvallisesti, ks. alla. 
Yksityistilaisuudet  
 • Karviainen suosittelee järjestämään yksityistilaisuudet terveysturvallisesti.
Julkiset tilat 
 • Etelä-Suomen aluehallintoviraston on kumonnut kokoontumisrajoituksen kokonaan 14.2.2022 alkaen, tiedotteeseen voit tutustua, katso ESAVI:n tiedote: https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69932331 
 • Tapahtumat tulee järjestää terveysturvallisesti, ks. alla. 
Terveysturvallisuus ohjeet ja määräykset 

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia: 

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen  
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet  
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan  
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan.  

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä 30.6.2022 asti koko Suomessa. (Tartuntatautilaki)