Voimassa olevat rajoitukset


Päivitetty 15.6.2021

Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan. 

Rokotusten eteneminen vaikuttaa epidemian laajuuteen. Yhden rokoteannoksen myötä saatu suoja ei kuitenkaan vielä vaikuta varotoimiin, diagnostiikkaan ja karanteeneihin. Yhden rokoteannoksen jälkeen henkilö voi sairastua koronaan ja levittää tautia eteenpäin. Tämän vuoksi ohjeita ja rajoituksia on tärkeää noudattaa! 

 

Karviainen suosittelee 

Maskisuositus 
  • Maskin käyttöä suositellaan kaikille 12-vuotta täyttäneille. (Suositus, voimassa toistaiseksi). Linkki sisältää myös maskin käytön opetusvideon.  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille  

Harrastustoiminta 
  • Harrastustoiminnassa ei ole henkilömäärärajoituksia, mutta toiminnassa tulee noudattaa alla olevia terveysturvallisuusohjeita ja tutustua OKM/THL 31.5.2021 julkaisemaan ohjeeseen. Katso alla terveysturvallisuusohjeet.  
  • Kunnat tekevät päätökset, miten harrastustoiminta toteutetaan kuntien hallinnoimissa tiloissa. (Karviaisen suositus) 
Yksityis- ja yleisötilaisuudet 
  • AVI on poistanut Vihtiä ja Karkkilaa koskevat yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kokoontumisrajoitukset. Viimeisin kokoontumisrajoituksia koskeva aluehallintoviraston päätös on voimassa 15.6.2021 alkaen. (ESAVI Päätös 14.6.2021) 
Terveysturvallisuus ohjeet ja määräykset 

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia. Karviainen suosittelee noudattamaan alla listattuja terveysturvallisuus ohjeita myös yksityistilaisuuksissa 

  • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
  • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet 
  • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 
  • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa. (Tartuntatautilaki) 

Julkiset tilat 
  • Julkiset tilat voidaan pitää rajatusti auki huomioiden hygienia- ja turvallisuusohjeet. Kunta tekee tarkemmat/lopulliset tilakohtaiset päätökset itse.  (Karviaisen suositus voimassa toistaiseksi) 
 Muut suositukset 
  • Suositellaan etätyötä (Suositus, voimassa toistaiseksi)  

 

Aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet 

                      https://avi.fi/tiedotteet  

 

OKM/THL 1.5.2021 Terveysturvallisuusohjeet, linkki alla (avautuu suoraan lomakkeeseen) 

opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 31.5.2021 julkaisemaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemiseAvautuu uudessa välilehdessä