Voimassa olevat rajoitukset


Päivitetty 15.10.2021

Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan. 

Rokotusten eteneminen vaikuttaa epidemian laajuuteen. Yhden rokoteannoksen myötä saatu suoja ei kuitenkaan vielä vaikuta varotoimiin, diagnostiikkaan ja karanteeneihin. Tämän vuoksi ohjeita ja rajoituksia on tärkeää noudattaa! 

 

Karviainen suosittelee 

Muutos Karviaisen alueen maskisuositukseen 25.10.2021 alkaen 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoivat 12. lokakuuta 2021 uudet terveysturvallisuussuositukset varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja koskien.  

Uuden linjauksen mukaan kuudesluokkalaisten ja sitä vanhempien yleinen maskisuositus koulujen ja oppilaitosten tiloissa voidaan poistaa syyslomaviikon jälkeen eli 25. lokakuuta 2021 alkaen. Samalla poistuu myös varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilökuntaa koskeva maskisuositus.  

Paikallisesti epidemiatilanne huomioiden voidaan tehdä edellä mainitusta linjauksesta poikkeavia maskisuosituksia.  

Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan. 

 

Voimassa olevat maskisuositukset 12 vuotta täyttäneille 

Suositus vailla täyttä rokotussuojaa oleville 

 • Maskia suositellaan käytettäväksi aina julkisissa sisätiloissa (koskee myös oppilaitoksia), jos henkilöllä ei ole täyttä rokotussuojaa tai sairastettua koronavirustautia alle kuusi kuukautta aikaisemmin. 

Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle 

 • Maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 

Suositus maskin käytöstä koko väestölle rokotussuojasta huolimatta 

 • Joukkoliikenteessä. Helsingin seudun liikennevälineissä on voimassa maskipakko yli 12-vuotiaille. Maskipakosta voivat poiketa vain sellaiset henkilöt, jotka eivät terveytensä vuoksi voi käyttää maskia. 
 • Julkisissa sisätiloissa tilanteissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan, kuten sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa ja uskonnollisissa kokoontumisissa. 
 • Kaikissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri. 
 • Ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä potilas- ja asiakastyössä. 

Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään. 

Lähteet: 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille#kenelle  

https://minedu.fi/-/koronaturvallisuudesta-paikallisia-toimia-korostava-uusi-suositus-varhaiskasvatukseen-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille 

Harrastustoiminta, yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 

Yksityistilaisuudet

Karviainen suosittelee  

 • Yksityistilaisuuksissa suositellaan noudattamaan alla listattuja terveysturvallisuus ohjeita ja määräyksiä. 

Terveysturvallisuus ohjeet ja määräykset 

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia 

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa. (Tartuntatautilaki) 

Julkiset tilat

 • Julkiset tilat voidaan pitää auki huomioiden hygienia- ja turvallisuusohjeet. Kunta tekee tarkemmat/lopulliset tilakohtaiset päätökset itse.  (Karviaisen suositus, voimassa toistaiseksi) 

Muut suositukset

 • Suositellaan etätyötä (Suositus, voimassa 15.10.2021 saakka)   

 Aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet 

                      https://avi.fi/tiedotteet