Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset


Päivitetty 10.1.2022

Kunnat tekevät rajoitustoimista tarkemmat/lopulliset päätökset itse ja tiedottavat niistä omissa viestintäkanavissaan. 

Karviainen suosittelee 

Suositus kasvomaskin käytöstä varhaiskasvatukseen ja oppilaitoksiin  

Suositus koskee Karviaisen alueen (Karkkila ja Vihti) varhaiskasvatusta, kouluja ja oppilaitoksia. Suosituksen tarkoituksena on lähiopetuksen turvaaminen ja tartuntaketjujen katkaiseminen. 

 • Maskin käyttöä suositellaan varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle sekä kaikille oppilaille 1.-luokasta alkaen rokotusstatuksesta riippumatta. (Karviaisen suositus, voimassa 31.1.2022 asti) 
Voimassa olevat maskisuositukset 12-vuotta täyttäneille rokotussuojasta huolimatta 

Koko väestö 

 • THL suosittelee, että maskia käytetään kaikissa julkisissa sisätiloissa sekä joukkoliikenteessä koko maassa. Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia. 
 • Ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu. 
 • Julkisessa liikenteessä ja takseissa sekä matkustajille että kuljettajille. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö 

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä kaikissa yleisissä tiloissa sekä asiakas- ja henkilökuntakontakteissa (universaali maskisuositus).  

Työpaikat  

 • Suositellaan kuntia ja yksityisiä työnantajia velvoittamaan maskin käyttöä kaikissa työpaikoilla tapahtuvissa kontakteissa. Työnantaja vastaa työturvallisuudesta ja voi velvoittaa maskin käyttöön työpaikalla. 

Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle 

 • Maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella. 
 • Eri organisaatiot ja toimijat, esimerkiksi tilaisuuksien järjestäjät, voivat myös antaa omia suosituksiaan maskin käytöstä omissa tiloissaan tai tilaisuuksissaan.  
 • Suosituksista riippumatta jokaisella on oikeus päättää omasta maskin käytöstään. 

(Karviaisen suositus, voimassa toistaiseksi) 

Lähteet:  

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille  

https://minedu.fi/-/koronaturvallisuudesta-paikallisia-toimia-korostava-uusi-suositus-varhaiskasvatukseen-oppilaitoksille-ja-korkeakouluille  

Osastovierailut
 • Suosittelemme vahvasti välttämään vierailuja terveyskeskuksen vuodeosastolla. Suositus vierailujen välttämisestä ei koske Karviaisen alueen hoiva-/asumispalveluyksiköitä, joissa vierailut tapahtuvat edelleen hoivakotien voimassa olevien rajoitusten mukaisesti.
 • Mikäli vierailut katsotaan välttämättömäksi, sallitaan vain yksi vierailija kerrallaan potilasta kohden. Vierailuista täytyy sopia henkilökunnan kanssa etukäteen.
 • Vierailijoita koskee maskivelvoite. (Karviaisen suositus, voimassa toistaiseksi) 
Harrastustoiminta, yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt uusista koronarajoituksista alueelle – Uudellamaalla kielletään yleisötilaisuudet sisätiloissa ja tiloja määrätään suljettavaksi. Katso ESAVI:n tiedote https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69929083
Yksityistilaisuudet 

Karviainen suosittelee  

 • Yksityistilaisuuksien järjestämistä vältettäisiin ja pakolliset tilaisuudet järjestettäisiin hyvin pienimuotoisina.  
 • Yksityistilaisuuksissa suositellaan lisäksi noudattamaan alla listattuja terveysturvallisuus ohjeita ja määräyksiä. 
Terveysturvallisuus ohjeet ja määräykset

Kaikissa Uudenmaan kunnissa, kuten koko Suomessa, täytyy laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytössä noudattaa tartuntatautilain mukaisia yleisiä hygieniavaatimuksia:

 • asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen 
 • asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet 
 • tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan 
 • asiakkaiden ja osallistujien oleskelu järjestetään sillä tavoin väljästi kuin se toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Mahdolliset asiakaspaikat sijoitetaan riittävän etäälle toisistaan. 

Vaatimuksia pitää noudattaa suoraan tartuntatautilain väliaikaisen lakipykälän (58 c) perusteella. Pykälä on voimassa tällä hetkellä vuoden 2021 loppuun asti koko Suomessa. (Tartuntatautilaki) 

Julkiset tilat
Etätyösuositus
 • Suositellaan etätyötä. (Karviaisen suositus, voimassa toistaiseksi)  
 Aluehallintoviraston (AVI) tiedotteet