Yksilölliset apuvälineet ja lääkinnällinen kuntoutus


Perusturvakuntayhtymä Karviaisessa toimii kaksi lääkinnällistä kuntoutustyöryhmää, lasten- ja nuorten alle 16-vuotiaiden sekä aikuisten yli 16-vuotiaiden. Lääkinnällisessä kuntoutustyöryhmässä käsitellään esitykset ja aloitteet, jotka eivät kuulu Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin. Terapioiden, kuntoutusarvioiden sekä yksilöllisten apuvälineiden myöntäminen perustuu yksilölliseen arviointiin. Lääkinnällistä kuntoutusta myönnetään harkinnanvaraisesti terveydenhuollon asiantuntijan suosituksesta. Kuntoutustyöryhmät linjaavat lääkinnällisen kuntoutuksen valtakunnallisiin suosituksiin perustuvia kuntoutuskäytäntöjä. Apuvälineiden myöntämisessä ja hankinnassa noudatetaan valtakunnallisia lääkinnällisten apuvälineiden luovutusperusteita:

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162395.

Kuntoutustyöryhmät kokoontuvat kaksi kertaa kuukaudessa omissa kokouksissaan päättämään lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävistä terapioista, yksilöllisistä apuvälineistä ja niiden korjauksesta. Lasten ja nuorten alle 16-vuotiaisen moniammatillisen työryhmän jäseninä toimivat lääkäri, psykologi, puheterapeutti ja toimintaterapeutti. Lasten- ja nuorten lääkinnällinen kuntoutus on asiakkaalle maksutonta. Yli 18-vuotiaiden lääkinnällisenä kuntoutuksena myönnettävien terapioiden omavastuu on 11,40€/kerta. Sarjassa annettavan terapian maksu peritään enintään 45 kerralta/kalenterivuosi yli 18-vuotiailta.

Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumusaloitteen voi tehdä omalle kuntoutustyöryhmälle soittamalla tai kirjallisesti vapaamuotoisella hakemuksella alla olevien ohjeistusten mukaisesti tai toimittamalla terveydenhuollon asiantuntijan suosituksen maksusitoumusaloitteesta omalle kuntoutustyöryhmälle.

Yhteystietoja


Aikuisten (yli 16-vuotiainen) lääkinnällinen kuntoutustyöryhmä

Maksusitoumusaloitteet, terapiapalautteet ja kustannusarviot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköpostitse tai postitse:
Nummelan terveysasema

Aikuisen lääkinnällinen kuntoutustyöryhmä/Kuntoutuksen yksikkö
Nummenselkä 2, 03100 Nummela. Sähköposti: kuntoutustyoryhma.aikuiset@karviainen.fi

Tiedustelut ja yhteydenotot:

kuntoutustyoryhma.aikuiset@karviainen.fi

Takaisinsoittojärjestelmä 09 42582106, valikko 4. lääkinnällinen kuntoutus.

Lasten- ja nuorten lääkinnällinen kuntoutus (alle 16-vuotiaat)

Maksusitoumusaloitteet ja terapiapalautteet pyydetään toimittamaan ensisijaisesti postitse osoitteeseen:

Terapia- ja psykologipalvelut/lasten lääkinnällinen kuntoutus,

Ojakkalantie 10, 03100 Nummela.

 

Tiedustelut ja yhteydenotot:

kuntoutustyoryhma.lapset@karviainen.fi